Regionsmøde 2006

16.11.2006
Regionsmøde 2006

Efter en god middag på Hjallerup Kro den 15. november bød LVKs formand Niels Buhl velkommen til årets første regionsmøde og inspirationsaften med en kort præsentation af LVKs aktiviteter.

Årsregnskabet for 2005 blev kort gennemgået af LVKs direktør Jens Erik Overgaard, hvorefter 2 nye medlemmer til LVKs repræsentantskab skulle findes.                               De to repræsentanter til Region 1 blev hhv.:

                                   Torben Farum, Røllenvej 28, Syvsten – 9300 Sæby 

                                   Henrik Alrøe – Sofienlund 23, Søby – 8543 Hornslet

Aftenen var også en inspirationsaften hvis formål er at skabe et forum for danske husdyrproducenter og derved give en mulighed for at opsamle og udveksle erfaringer.
Og LVKs dyrlæger kunne atter i år præsentere en aften med en masse spændende og faglige indlæg, som skulle give de fremmødte inspiration og vejledning.

Onsdag den 22. november blev der for anden gang afholdt regionsmøde på Golf Hotel i Viborg.
Her skulle bl.a den flotte titel "Årets svinebesætning 2006" uddeles. Hædersprisen gik til de to brødre fra Hurup i Sydthy.

I 1999 købte de to brødre deres farfars gård, Gammelbygaard i Bedsted. Gården var oprindelig en kvæggård på 130 ha, men blev ombygget til 520 søer med salg af 30 kg grise. Og efter en omfattende udbygning af bl.a. farestalde, løbeafdeling og klimastalde fandt de første faringer sted i år 2000 og resultaterne var i topklasse fra start.

I sommeren 2001 blev besætningen smittet med Ap2, det havde ingen påvirkning på brødrenes fine produktionsresultater og besætningen udvides til 710 søer i januar 2002.
I løbet af de kommende to år bliver besætningen smittet med Mycoplasma, Ap6 og begge typer PRRS, men de formår stadigvæk at have et fornemt resultat på over 30 grise/årsso, en høj tilvækst med en lav dødelighed.

I samme periode som Gammelbygaard drives, opkøber Jens og Søren Nicolajsen to gårde og frasælger enkelte bygninger. Søren Nicolajsen flytter ud på Dover Vestergaard i Ydby og Jens Nicolajsen bor fortsat på Gammelbygaard.
I marts 2006 overtages I/S Højbjerg i Hurup på 900 søer med salg af 30 kilos grise og en egenproduktion på ca. 5000 slagtesvin. Derudover lejes en nærliggende slagtesvinestald på 2500 stipladser for en 10 års periode. Besætningen var hårdt ramt af PMWS, men efter et par ændringer i den daglige drift er resultaterne atter på vej frem.

Jens og Søren Nicolajsen driver i fællesskab med deres far; Kristian Nicolajsen, 760 ha jord.
Derudover beskæftiger svineproduktionen og markbruget 7 ansatte, som hver har deres egne klare definerede ansvarsområder.

Jens og Søren Nicolajsen tildeles LVK prisen for årets svinebesætning da de begge er personer med høje menneskelige kvaliteter og klare mål for deres virksomhed. Begge er de 100 % fokuseret på bedriften og har et beundringsværdigt samarbejde hvor dialog og målsætning har førsteprioritet.

Ligeledes skulle der også vælges nyt medlem til LVKs repræsentantskab. hvor følgende kom på valg;
Karsten K. Rasmussen - Løvelbrovej 3, Pederstrup - 8830 Tjele
Palle Østergaard - Lyngvej 23, Skringstrup - 8832 Skals (Genvalgt)

Tirsdag d. 28 november blev der på Agerskov Kro afholdt det trejde regionsmøde i rækken.

Her skulle der vælges respræsentanter til LVKs repræsentantskab og der var her tale om et genvalg for begge af de opstillede repræsentanter, som hhv er; 

Christian Christensen - Stenagervej 1, Bedsted - 6240 Løgumkloster
Kaj Petersen, Almindegård - Kassøvej 26 - 6230 Rødekro


Årets kvægbesætning 2006 skulle også hædres med en pris og en check på 10.000 kr. som blev overrakt af LVKs formand Niels Buhl.
Hædersbeviset blev i år tildelt Harehedegård I/S, Grindsted, som drives af Kirsten og Søren Petersen.

Besætningens størrelse er på 180 årskøer med SDM og familien har yderligere egen tyrekalve-produktion på 80-90 pr. år.
Kirsten og Søren Petersen har formået at have 10.000 kg EKM pr. årsko.
Ejendommen har et markområde på 204 ha og har en modul 1A elev ansat i besætningen.

Kirsten og Søren Petersen har formået at udvikle bedriften, og samtidig holde bedriften velpasset. Deres arbejdsomhed har givet et flot resultat med en imponerende flot opbygget og sammensat bedrift med en gennemtænkt logistik.
Ligeledes har Kirsten og Søren Petersen haft en strategisk håndtering af sygdomsproblemer i besætningen med henblik på at forebygge eventuelle sygdomme og har dermed en høj sundhedsstatus.

Årets sidste regionsmøde blev afholdt onsdag d. 29 november på Hotel Fredensborg i Rønne. Antallet af fremmødte var stort og interessen for at høre de faglige indlæg fra vores dyrlægere var ligeså.

Som til de forige tre regionsmøder skulle der også på Bornholm afholdes valg til repræsentantskab. Også her blev det genvalg til;

Gdr. Christian Westh - Hegnedevej 14, Lynggård - 3720 ÅkirkebyTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !