Coronavirus epidemien

19.03.2020

Coronavirus epidemien har fået stor indflydelse på alles hverdag, og vil efter alt at dømme også få det på LVK dyrlægernes hverdag.

I LVK vil vi gøre alt for at opretholde almindelig besøgshyppighed og service så godt som vi kan, men vi kan selvfølgelig også blive ramt af sygdom og karantæne blandt vores dyrlæger, så dette kan blive udfordret.

Vi vil selvfølgelig arbejde under de generelle anbefalinger omkring smittebeskyttelse, som myndighederne har udsendt. I svinebesætningerne er der allerede generel zoonoseforebyggelse med skift af tøj, vask af hænder og hånddesinfektion ind  og ud af besætningernes forrum. I kvæg og minkbesætninger gør vi, hvad vi kan for at sikre vask af hænder samt hånddesinfektion. Derudover vil vi sikre, at vi kun er få personer tilstede under besætningsbesøget, og der holdes en fornuftig afstand på de ca. 2 meter til hinanden. Hvis der i besætningen er nogen syge af symptomer, der kan mistænkes for coronasmitte vil vi vide det, inden vi kommer på besøg, så der kan tages fornødne forholdsregler. Vi opfordrer jer derfor alle til at aflyse og udsætte vores besøg, hvis i er syge eller har syge medarbejdere.

Servicen på LVK kontoret og LVK laboratoriet er heller ikke udfordret endnu, men kan selvfølgelig blive det ved sygemeldinger. Nogle eksterne laboratorier herunder DTU er ved at melde om forlængede svartider pga. nedsat bemanding.

Den Danske Dyrlægeforening har meddelt at vort arbejde som besætningsdyrlæge skal fortsætte som normalt. Ligeledes fortsætter FVST deres arbejde omkring eksporter m.m.:
Skulle man blive syg og ikke have mulighed for at afholde de lovpligtige besætningsbesøg, så er det en force majeure situation, og det vil være muligt at finde en løsning på det bagefter. Hvis der i den forbindelse skulle opstå problemer, fx i forhold til kontrol, så kan DDD kontaktes og sekretariatet vil hjælpe med en dialog med FVST.”
Vi ønsker alle det bedste i de kommende udfordrende uger.

Venlig hilsenTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !