Anvendelse af receptordineret antibiotika i foderet

23.01.2006
Anvendelse af receptordineret antibiotika i foderet

Der har gennem de senere måneder været en usikkerhed om hvorvidt præmix, dvs. antibiotika i forblanding til opblanding i foderet, fortsat kan anvendes af hjemmeblandere.

Problemet opstod pga. nogle udmeldinger efter en EU inspektion i Danmark i 2005.

Resultatet kunne angiveligt blive, at det kun var muligt at iblande præmix i foderet som medicineret foder, dvs. iblandet på foderstofvirksomhed specielt godkendt til dette. Det kan her tilføjes, at der i mange andre lande er dette den ”normale” måde at medicinere gennem foderet, hvorimod vi i Danmark jo alt overvejende har opblandet antibiotika i foderet ude ved den enkelte producent, når dette var nødvendigt. Dosering og anvisning på brug i øvrigt er naturligvis altid efter dyrlægens anvisninger.

Det viser sig nu, at hvis medicinalfirmaerne gennemfører en ekstra godkendelse af deres produkt kan det antageligt godkendes til fortsat anvendelse som ”oralt pulver/granulat”, dvs. med de samme anvendelsesmuligheder som tidligere, men med to godkendelser, en som ”foderlægemiddel” (fremover kaldet ”præmix”) og en som oralt pulver/granulat”. Derefter kan et præparat altså være godkendt både som foderlægemiddel der skal iblandes på godkendt foderstofvirksomhed, og som oralt pulver/granulat. Oralt pulver/granulat vil fortsat kunne anvendes som nu ved iblanding efter dyrlægens anvisning ude i besætningerne.

Ved opblanding af lægemiddel i foderet er det et krav at der ikke må kunne ske overslæbning af antibiotika fra den ene blanding til den anden.

Lægemiddelstyrelsen har tilsyneladende valgt en løsning, som sikrer at vi også efter 1. januar 2006 kan anvende fodermedicinering hos hjemmeblanderbesætninger.

Konklusionen er, at receptordineret antibiotika i foderet indtil videre kan anvendes på samme måde som før årsskiftet.

Skulle der komme yderligere ændringer i udleveringsbestemmelserne vil vi udsende et nyhedsbrev, når vi får nye informationer.

Foderregler
HUSK også at pr.1. januar 2006 skal alle landbrug opfylde nye regler om foder og fødevarer. Branchekode for god produktionspraksis er i december udsendt med Landbrugsavisen. Man skal være godkendt som enten GMP (good management practice) eller HACCP. HACCP godkendelse svarer til dels til den gamle store blandetilladelse. HACCP godkendelse skal erhverves af alle som blander foderet fra bunden dvs. arbejder med de rene vitaminer, mineraler, forblandinger osv. HACCP godkendte enheder skal kontrolleres flere gange årligt og der skal udarbejdes retningslinier for hvorledes fejlblandinger undgås. For yderligere uddybning henvises til Landsudvalget for Svin´s hjemmeside http://www.lu.dk/ og Landscentrets hjemmeside www.landscentret.dk/branchekode.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !