Er din vandkvalitet i top?

06.02.2006
Er din vandkvalitet i top?

Det er en generelopfattelse at vandkvaliteten er god. Mange siger til mig – ”vi får by vand” – underforstået, vores vand er under kontrol. Det er også min erfaring, at vandet er i orden, når det kommer til stalden. Men det er kvaliteten af vandet hos grisene, der har betydning. Mine erfaringer er, at 70-80 % af prøverne taget i klimastalde er forurenet med bakterier eller svampe.

Den metode jeg bruger er ATP måling (Adenosin Tri-Phospat). Metoden er en måling af cellens energi, og resultatet er udtryk for antallet af levendeorganismer i prøven. En bakterie viser 1 enhed, og da vand som udgangspunkt skal være rent, skal målingerne vise nul. Styrken ved metoden er at jeg kan lave målingerne på ejendommen, så der kan udtages det nødvendige antal prøver, for at give det rette billede af vandkvaliteten i besætningen.

Hvorfor går det galt?
Det er ofte medicinblanderen der er synderen. Det skyldes 3 ting. For det første er det altafgørende med en perfekt hygiejne i den beholder, hvor der opblandes medicin. De mindste urenheder pumpes direkte i rørsystemet. Mange medicinblandere står og pumper efter beholderen er tømt. Derved pumpes der forurenet luft ind i vandet. Endelig er bærestoffet i medicin ofte sukker, så hvis der er en lille forurening, tilføres der næring til bakterier eller svampe i rørene. Et andet vigtigt element er rørstrenge med stillestående vand. De kan nemt udvikle kraftige forureninger. Det er blinde rør, men også rørstrengen ned til smågrisenes drikkeventiler i farestalden. Ofte står vandet stille her i 14 dage, inden soen farer og grisene begynder at drikke.

Hvordan opdages problemet?
De fleste opdager først problemet, når drikkeniplerne er tilstoppet af slimede tråde. Det er en vækst af svampe der sker i vandet og så lukker ventilerne. Ved at lave visuel kontrol af vandet kan problemet sandsynligvis opdages tidligere. Du skal skille en slange eller et rør i staldafsnittet, og tappe vandet i en flaske. Vandet skal selvfølgeligt være klart og uden urenheder. Små urenheder kan være tegn på en begyndende svampevækst. Er farven svagt rødlig, kan det være tegn på en kraftig bakterievækst, endelig har jeg også set kulsort vand, som ved målinger viste kæmpe høje ATP værdier. Har du PEL-slanger i stalden, kunne du skære 10 cm af og flække denne. Hvis der er en slimet brunbelægning i slangen, er der helt sikkert et problem.

Hvad betyder det for produktionen?
Resultaterne kan forbedres dramatisk efter der er taget hånd om problemet. I langt de fleste tilfælde kan det løses med et oxiderende produkt. Jeg bruger altid Incimaxx OXI. Det er et desinfektionsmiddel, der ved rette dosis, virker dræbende på bakterier og svampe. I nogle tilfælde skal der kraftigere produkter til, for at løse opgaven.
I det værste tilfælde jeg har set, var søerne holdt op med at spise og drikke og stod med forgiftningssymptomer. Det mest er almindelige er pattegrise med diarré eller klimagrise, der bliver ved med at have diarre i flere uger. Det kan også være salmonella, som kunkan kontrolleres ved vandkontrolfordi infektionen holdes ved lige fra vandsystemet. Så produktionsmæssigt er der meget at hente ved at have fokus på vandkvaliteten.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !