Ernæringsbetinget diarre ved fodring med sødmælk

14.11.2014
Ernæringsbetinget diarre ved fodring med sødmælk

Lavt kimtal og en tørstofprocent på 13 er vigtig

Udfordringerne ved kalvepasning er velkendt og faldgrupperne er mange. Der kan være flere grunde til at vælge at fodre med sødmælk og i disse tilfælde er der endnu flere faldgrupper man skal være opmærksom på.

En ting er hygiejnen - mælken kan forurenes af coli-bakterier fra gødning samt opformeringer. Så lidt som et enkelt lille strint ned i spanden er nok, en ikke korrekt aftørret patte, at låget i spandmaskinen ikke er pinligt rent, ikke korrekt indstillet malkeanlæg, udskillelse af bakterier i mælken.

Hygiejne i alt som mælken kommer i berøring med fra ko til kalv er vigtig og ved hver omhældning stiger kimtallet med en faktor 10. Mulighed for at fluer kan lande i mælken er også en risiko. Kombineres alle disse fejlkilder med henstand inden udfodring sker der en eksplosiv opformering inden det når ned i kalven alt afhængigt af omgivende temperaturer. Fejlkilder her kan synliggøres ved at vi udtager mælkeprøver og måler kimtal og kimopformering i hele denne proces. Pasteurisering er en utrolig effektiv måde til at sikre at der ikke fodres med potentielt farlige bakterier, men hygiejnen skal stadig være i top fra pasteuriseringsanlæg til kalvens mund...

KLIK HER og læs hele artiklen af kvægdyrlæge Marie Skau, LVK


 

Forfattere

Marie Skau Marie Skau
Kvægdyrlæge

Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding
M: 21715299
E: ms@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !