Hver femte ko med løbedrejning går til destruktion.


Det er den kedelige konklusion på en opgørelse, vi har lavet i LVK’s kvægsektion.Ialt 203 køer, har 9 af LVK’s nu 11 kvægdyrlæger behandlet for venstresidig løbedrejning. Det skete i perioden 1. januar 2004 til 30. juni 2005.


Pinning eller pumpning

Køerne har været behandlet enten ved rulning, kombineret med pumpning med 30 – 40 liter væske og medicinsk behandling, eller ved rulning og pinning, hvor løben sys fast.
Vi ville blandt andet undersøge, om der var forskel på mælkeydelse og risiko for udsætning i utide, pinningved de to metoder. Ialt 88 køer er pinnet, mens de andre 115 køer er pumpet.

20 % af de pinnede køer og 22 % af de pumpede gik til destruktion. Hvilket betyder, at de døde eller blev aflivet inden for 60 dage efter kælvning. Hvis vi regner dem med, som blev slagtet inden 60 dage. Er tallene for slagtede og destruerede køer i alt; 26 % som er pinnede og 35 % som er pumpede.


Har behandlingen indflydelse på ydelsen
Vi har også beregnet ydelsen i EKM ved anden ydelseskontrol for de køer som blev i besætningen udover de første 60 dage. Her ydede de pinnede køer i gennemsnit 30.6 kg mod de pumpede køer 28.9 kg.
Der er altså en større chance for, at bevare koen i besætningen og få en fornuftig ydelse, når den er pinnet.
Vi kan se af tallene, at de behandlede køer, som står i en af de 10 besætninger, som har deltaget i pilotprojektet vedrørende, Ny Sundhedsrådgivning. Har opnået den højeste ydelse og 31 % er udsat mens ydelsen var 34.8 kg EKM. På trods af de ikke er blevet pinnet. Vi føler os overbeviste om, at en væsentlig grund til dette er, at der foretages regelmæssige undersøgelser af nykælverne, hver uge, i disse besætninger. Herved opdages de køer, som er på vej mod løbedrejning, på et tidligere stadie, og de er lettere at få på ret kurs igen.

Sæt fokus på goldkøerne
Der er ingen tvivl om, at en del af de taber køer vi desværre ser ret tit, står med en løbedrejning. Vi opfordrer til at få de mistænkelige køer undersøgt, og hvis diagnosen løbedrejning bekræftes, vil det være fornuftigt med en grundig gennemgang af alle forhold omkring goldkøer, kælvning og opstart. Herunder fodring, hygiejne, overvågning, skjult (subklinisk) mælkefeber og ketose, børbetændelse, sur vom og meget mere. Tag også fodringskonsulenten med på råd.

Og når I nu alligevel skal vende bunden i vejret på koen, så få lige løben syet fast.
Det ta`r kun 5 minutter.


 

Forfattere

Erling Andersen Erling Andersen
Kvægdyrlæge

Strandvej 33, 4. tv., 4220 Korsør
M: 21715294
E: ea@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !