Hygiejnen skal være i top i vådfoder

25.06.2006
Hygiejnen skal være i top i vådfoder

Det er altid godt at holde en god hygiejne i køkkenet, det sikrer at sunde varer forbliver sunde og resultatet bliver af god kvalitet. Er der problemer med dårlig smag i foderet eller CO2 i rørene kan det være udtryk for at der er gærceller eller gramnegative bakterier som omdanner vigtige næringsstoffer til CO2 og eddikesyre. Eddikesyre giver et lavt pH, men også en meget dårlig smag i foderet. Hvis du smager på grisenes foder i krybben skal det helst smage som yoghurt og ikke surt og eddikeagtig. De gramnegative bakterier, som typisk er coli kan nemt dræbes med syre, mens gærceller i nogle tilfælde kan slås ned, men ofte danner de resistens, overfor syrer, så effekten klinger af over tid. (Landsudvalget for svin meddelelse 359) Nogle af de erfaringer, vi har gjort os er, hvis blandetankene ligger separat fra grisene, er der større mulighed for en god hygiejne. Så en af grundreglerne er, der bør ikke være transport af grise igennem blanderummet.

Planlæg opgaven

Vil du starte på kontrolleret fermentering eller sikre en bedre hygiejne i vådfodringsanlægget er det godt at lave en plan for hvordan anlægget skal rengøres. For det første skal du regne med det tager en arbejdsdag at gennemføre opgaven. Et af de kritiske områder er blanderummet, som der bør vaskes og desinficeres ved samme lejlighed. I det lukkede anlæg er det gummimembranerne der er sværest at få rene. Så det vil være godt at have et par kontrolpunkter på en eller to membraner igennem vaskeprocessen. Ved en vask hvor jeg selv fulgte processen, lavede vi tre målinger på kimtal. Første måling foregik kort efter sæben var tilsat. Her blev der målt 133.000 ATP (udtryk for total kim) Da vasken var færdig blev der målt 75.000 ATP og endelig efter desinfektion blev der målt 2.500 ATP. Da der sidste gang blev fuldt op, havde dette anlæg kørt tilfredsstillende med en fuldfermentering i en måned. Så i dette tilfælde har rengøringen været gennemført tilfredsstillende. LVK kan nu tilbyde at vi er på stedet og følger opgaven, mens der vaskes, så der sikres det bedst mulige resultat.

Vaskeprocessenvådfoder dutchman

·        Først og fremmest skal alt foder skylles ud af rørene. Det gøres nemmest ved først at lave en vandudfodring og derefter skylle grundigt igennem med rent vand.

·        Derefter skal der vaskes igennem med en 2% opløsning af Inciprop FS. Det er vigtigt at bruge varmt vand sammen med sæben. Det øger effekten, så du får et bedre resultat. Har du mere end en streng, hvad mange har, vil det være en fordel at lave et vaskeprogram, så der recirkuleres 10 minutter på skift, i hver udfodringsstreng. Hele processen fortsættes i mindst 2 timer. Har du mere end fem strenge, vil vi anbefale 3 timers vasketid.

·        Næste step er at få alt vaskevandet skyllet ud af rørene.

·        Endelig skal der desinficeres med 1% opløsning af Incimaxx OXI. Her er det vigtigt at få regnet dosis rigtigt ud. Har du fire strenge af 250 m skal du huske at der allerede er 2600 liter vand i rørene. For at recirkulere er der brug for ca. 50 liter væske i tanken. Så nu startes med første streng, hvor der er 650 liter væske i rørene og 50 liter i tanken. Så der fyldes 7 liter desinfektion i tanken. Efter 10 minutter skiftes til næste streng og der fyldes yderligere 7 liter desinfektion i karret og sådan fortsættes indtil alle strenge er desinficeret.

·        Du kan vælge at beholde desinfektionsvandet i den første blanding. Hvis du gør det, skal du ikke tilsætte mælkesyrebakterier til denne blanding, for de vil blive dræbt af desinfektionen.

Vores erfaringer viser, at der er gode muligheder for et løft i produktionen med en vask af vådfoderanlægget. Overvejer du en opstart af fermentering er det en nødvendighed for at opnå det rette resultat. Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !