Injektions e-vitamin til søer

16.07.2005
Injektions e-vitamin til søer

20 ml. Ido-E til soen før faring:
Effekt på antallet af dødfødte grise???
Fup eller fakta

Det har i mange år været en "myte" at man skulle få færre langstrakte faringer, hvis man injicerede søerne 14 dage før faring med Ido-E.

Argumentet for at Vitamin-E skulle modvirke langstrakte faringer er, at Vitamin-E først og fremmest udøver en regulerende virkning på energiomsætningen i muskelvævet. Muskelvævet kan hverken udnytte sukker eller ilt, hvis ikke der er tilstrækkelig med Vitamin-E tilstede.

I takt med, at der kommer flere og flere besætninger med løsgående drægtige søer, er det blevet interessant om man kunne flytte denne injektion med 20 ml. Ido-E frem til dag 114 i drægtigheden. Altså når soen står i farestalden.

Vi satte en klinisk afprøvning i gang for at afgøre om Ido-E umiddelbart før faring kunne nedbringe antallet af dødfødte grise. 18 besætninger deltog i undersøgelsen. Søer med ulige ørenummer blev injiceret med 20 ml. Ido-E på dag 114 i drægtigheden. Søer med lige ørenummer blev ikke injiceret.
Landmanden registrerede soens race, soens lægnummer, et notat om faringsbesvær samt kuldstørrelse (antal levende-/dødfødte).
Afprøvningen kørte fra starten af december 2001 til og med januar 2002.

Vi fik data på ialt 1014 søer. 509 behandlede og 505 ubehandlede søer. 106 rene Landrace søer, 150 rene Yorkshire søer og 758 LY-søer

Resumé af fagdyrlægeopgave - graf 

  

  

Resultat:
Behandlingen havde ingen effekt på antallet af levende fødte eller dødfødte grise pr. kuld.

I 14 ud af de 18 besætninger var drægtighedslængden kortere hos de behandlede søer end hos de ubehandlede. Hos de behandlede dyr var faringerne mere samlet omkring dag116, end hos de ubehandlede.
Jo flere læg en so havde haft, jo større var risikoen for langstrakt faring.
Jo flere fostre der var, jo større var risiokoen for dødfødte grise.

LL-søer havde 2,4 gange og LY-søer havde 1,9 gange højere risiko for langstrakte faringer i forhold til YY-søer.

diende griseKonklusion:
Man kan ikke regne med at forebygge vesvækkelse hos søer blot ved at give 20 ml. Ido-E på dag 114 i drægtigheden.
Man kan dog regne med en "mild" form for faringsinduktion, formentlig på grund af selve injektionen.
Biologiske faktorer som racekombination, lægnummer, og udsætter procent har langt større betydning for antal levendefødte pr. kuld end Vitamin-E.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !