Landbrugets stemmer vejer for lidt

14.07.2005

Men, der er åbenbart ingen vaklen, når landbrugets bidrag til valutaindtjeningen skal formøbles!!!
Med en borgerlig regering og en landbrugskyndig fødevareminister er vi vel mange, der gerne ser, men også forventer, at Fødevareministeren skrider til handling.
Regelforenkling var et af regeringens mål. Indenfor det veterinære politiske område er der virkelig behov for en grundig fremadrettet sanering.
Fra LVK følger vi den veterinærpolitiske udvikling tæt. Som høringsberettiget melder vi seriøst tilbage, når udkast til nye bekendtgørelser m.v. kommer til udtalelse.
Imidlertid er det frustrerende, gang på gang at opleve, at centraladministrationens magtapparat absolut ikke bryder sig om at forenkle reglerne og gøre dem mere forståelige.
D. 28. marts var vi til møde i Fødevareministeriet. Vi drøftede flere konkrete forslag med Fødevareministeren og hendes embedsmænd. Nedenstående var hovedpunkterne på mødet:

1. LVK mener det er urimeligt at landbruget skal betale kunstigt høje priser for veterinære vacciner.

2. Ved VETSTATS opstart blev landbruget lovet regelforenklinger, tiden er nu inde hertil, og vi har peget på konkrete muligheder.

3. Bekendtgørelserne der vedrører sundhedsrådgivning og medicin bør forenkles, vi har såvel i vores høringssvar, som på mødet bidraget med konkrete forslag.

4. Kvægsektoren har behov for en tidssvarende lovgivning, der i højere grad flytter dyrlægens indsats fra behandlerrollen til forebyggende rådgivning. Derfor bakker LVK helt op om Dansk Kvægs initiativ til et pilotprojekt, med henblik på en fremadrettet model.

Hvis landbrugets bidrag til den danske husholdning skal bibeholdes, må politikerne være med til at påtage sig et ansvar, som sikrer ordentlige produktionsvilkår. Bolden er hos ministeren.

Niels Buhl
formandTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !