LVK toget kører stærkt – du skal sikre dig at være med.

30.07.2005
LVK toget kører stærkt – du skal sikre dig at være med.

Vi har i løbet af det seneste år ansat 6 nye dyrlæger for at kunne klare den stigende efterspørgsel fra vores medlemmer. Der er kommet flere medlemmer til og besætningerne er vokset meget det sidste år. Vi forventer på nuværende tidspunkt at ansætte yderligere 2-3 dyrlæger i 2005 for at kunne klare efterspørgslen. Samtidig sikrer vi, gennem et stort uddannelsesprogram for vore dyrlæger, at de altid er fagligt kompetente. LVK er således den veterinære praksis i Danmark, som har ansat flest fagdyrlæger.

Ny sundhedsrådgivning inden for kvægproduktionen er blevet afprøvet i pilotprojektet, som er afviklet under Dansk Kvæg. LVK har, som den største veterinær praksis inden for malkekvæget, deltaget med 10 besætninger. Disse har givet udtryk for en fremgang i besætningens sundhed i det forløbne år under pilotprojektet. Vi ser frem til. At pilotprojektet bliver gennemført som et permanent Sundhedsrådgivningskoncept, der giver mælkeproducenterne bedre og lettere produktionsvilkår. I LVK ser vi frem til, at forhandlingerne, der foregår i regi af Fødevaredirektoratet, Den Danske Dyrlægeforening samt Dansk Kvæg, vil resultere i en – for landmændene – fordelagtig ordning, hvor administrationen holdes på et minimum og landmandens muligheder opprioriteres. Vi har tillid til, at Dansk Kvæg, som landmandens repræsentant i denne fase, sikrer brugervenligheden i Ny Sundhedsrådgivning samt at prisen for den veterinære service og rådgivning bliver overkommelig for landmanden.

LVK´s medlemmer for 2004 har fået udbetalt en bonus på receptpligtig medicin på i alt 2,5 mio kr. På landsplan er der sandsynligvis udbetalt omkring 15 mio. kr. i bonus til landmændene. I LVK er vi stolte over at være den første til at implementere ordningen. Som ofte før, så er LVK´s ordning blevet kopieret af en række andre firmaet og organisationer. LVK er dog alene om at have myndighedernes tilladelse til at udbetale bonus. Vi forventer at alle der udbetaler bonus sikrer sig de nødvendige tilladelser, landmændene skulle jo nødig stå og være lovet en bonusudbetaling, som ikke kan effektueres, fordi arrangementet er i strid med regelsættet på området. Vi opfordrer derfor landmændene til at sikre sig at den organisation, hvorfra de får udbetalt bonus på medicinkøbet, har den nødvendige tilladelse fra myndighederne.

Fri prisdannelse på vacciner skal snart igen indføres. Det er urimeligt at dette nødvendige redskab i husdyrproduktionerne, som samtidig er med til at sikre et forbilledligt lavt antibiotikaforbrug skal have en pris, som er 8% for høj. LVK har vist vejen og arbejder fortsat på at få vaccinerne ud af fastprissystemet. Herved vil husdyrbruget kunne tjene 15- 20 mio. yderligere. Helt urimeligt at denne gevinst ikke tages hjem til gavn for husdyrproducenterne.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !