Markant fald i antibiotikaforbrug

03.09.2012
Markant fald i antibiotikaforbrug

Markant fald i antibiotikaforbrug til søer og pattegrise efter anvendelse af Sodilin.
Gorm Nybroe og Uffe Nielsen

Introduktion:
I en undersøgelse (1) er der påvist en positiv effekt på pattegrisedødelighed ved anvendelse af NSAID, Metacam ®  inj. til søer efter faring.
Mange besætninger efterspørger en billigere og nemmere måde at administrere NSAID til søer.
Vi har valgt at anvende Sodilin ® fra Dopharma.

Materiale og Metode:
Sodilin, som er et registreret varemærke fra Dopharma, Netherlands er et pulver til oral opløsning og består af 80 % Natriumsalicylat. Slagtefrist 0 døgn.
Sodilin er her anvendt i 2 danske sobesætninger, fra hvilke det har været muligt at få valide data:

Besætning  A på 425 MS- søer og besætning B på 370 søer med konventionel status. Begge besætninger har efter dansk standard et lavt medicinforbrug og 2 ugers holddrift.

I begge besætninger fik søerne Sodilin efter faring:10 gram pr. so pr. dag i foderet i 4 dage efter faring.
Kun søer, der ikke rejste sig og åd eller havde modtaget fødselshjælp, fik Flunixin (50 mg/ml, 1 ml/ pr. 25 kg, besætning A) eller Metacam (20 mg/ml, 1 ml/50 kg, besætning B) på den første dag og Sodilin i de efterfølgende 3 dage.
Effekten blev vurderet i forhold til foregående periode.

Resultat:
Totalt var der ca.162 faringer.

Besætning A
Besætning A viste et fald i antibiotikaforbrug på 25 % totalt til søer i farestald, og et fald på 72 % til pattegrise i hele perioden mod diarre og ledbetændelse.
Forbruget af Oxytocin faldt med 65 %.
Yderligere faldt forbruget af NSAID som injektion med 50 %.

Besætning B
Besætning B viste et fald i antibiotikaforbrug på 46 % totalt til søer i farestald, og et fald på 22 % til pattegrise mod diarre og ledbetændelse.
Forbruget af Oxytocin faldt med 55 %.
Også i denne besætning faldt forbruget af NSAID til injektion med 50 %.

Diskussion/konklusion
Det viser sig, at smertestillende behandling til alle søer efter faring har en gunstig effekt på søernes velbefindende, appetit og mælkeydelse. Søerne er bedre til at passe grisene, og der ses mindre diarre, ledbetændelse og pattegrisedødelighed. Generelt kan søerne passe flere grise med dette system.
Tendensen i andre besætninger, hvor Sodilin pulveret er anvendt, er den samme. Derfor kan det kraftigt anbefales, at bruge denne metode i besætninger, hvor det kan være svært at sætte fingeren på noget specifikt.

Det ser ud til, at denne metode kan anvendes som en let og billig metode til at identificere skjulte problembesætninger og dermed være med til at give øget velfærd og mindre antibiotikaforbrug.


Referencer:
1. Keller, F.: 2012. IPVS p. 249.

 


 

Forfattere

Gorm Nybroe Gorm Nybroe
Svinefagdyrlæge

Toftegårdsvej 6, 7000 Fredericia
M: 21715271
E: gn@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !