Ny organisationsstruktur i LVK

06.01.2009

LVK - Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste med kontor i Hobro er en landsdækkende  forening af landmænd, der har ansat en række dyrlæger landet over som rådgivere for danske husdyrproducenter, så de kan producere nogle af verdens bedste og mest sikre fødevarer. Aktuelt er der ca. 1.400 medlemmer, som repræsenterer omkring 20% af Danmarks svineproduktion og 10% af Danmarks mælkeproduktion.

Gennem det sidste halve års tid har LVK arbejdet med en plan for, hvordan organisationen kan styrke og udvikle sine indsatser i forhold til de forventninger og krav, som medlemmerne, forbrugerne og myndighederne stiller til en organisation som LVK.

I forbindelse hermed har bestyrelsen fået gennemført en analyse af mulighederne for at indføre en mere teambaseret organisationsstruktur i LVK. En struktur og arbejdsform, der i højere grad skal sikre en optimal udnyttelse af dyrlægernes kompetencer i forhold til landmanden og skabe mere tilfredsstillende arbejdsforhold for dyrlægerne.

På baggrund heraf er det besluttet snarest muligt at indføre en teambaseret struktur i afdelingen for svin under ledelse af den nuværende chefdyrlæge for svineområdet, Claus Heisel.

Indførelse af en teambaseret struktur i kvægafdelingen vil først kunne ske efter ansættelsen af en  afdelingschef for kvægområdet, idet den nuværende chefdyrlæge for kvæg, Edwin Linde søger  nye udfordringer uden for LVK.

Indtil den nye afdelingschef er fundet vil dyrlæge Erling Andersen fungere som koordinator for gruppen af kvægdyrlæger.

Hobro den 6. januar 2009

Peter Hjort Jensen
Bestyrelsesformand for LVK

Eventuelle spørgsmål vil kunne rettes til Peter Hjort Jensen på telefon 23 25 08 77Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !