Nyhedsbrev maj 2020 LVK Kvægdyrlægerne

27.05.2020
Nyhedsbrev maj 2020 LVK Kvægdyrlægerne

Sommeren er på vej. Med god forberedelse, kan du og dine køer nyde varmen, i god ro og mag.

Varmestress er gradvis blevet en større udfordring for danske kvægbesætninger. Sommeren 2019 var især hård ved køerne med øget celletal, dødelighed og sygdomslidelser. Dette skyldes især den høje luftfugtighed, der har stor indflydelse på temperatur og fugtigheds indexet (THI). 

Fodringstiltag

- Tilsæt syre af god kvalitet til fodret

- Bland foder 2 gange dagligt.

- Udfodre største del af rationen om aften (40% morgen 60% aften)

- Øg energien i rationen, men pas på survom, brug fedtprocent til overvågning

- Vær omhyggelig med at fjerne alle foderrester fra foderbordret.

Indretning

- Opsamlingsplads er et kritisk område. Sørg for god ventilation evt. i kombination med overbrusning(dråber)

- Korrekt ventilation er essentielt

- tænk løsninger ind i forbindelse med renovering og nybyggeri. 

Læs mere om tegn på varmestress, konsekvenser og forebyggelse. Og ikke mindst tolkning af THI og hvordan man kan bruge det https://www.lvk.dk/kvaeg/artikel/varmestresskonsekvenser-og-forebyggelse/33/84

Nødslagtning – se ikke tiden an.

Der er kommet mere og mere fokus på velfærd i danske besætninger. Det stiller nogle højere krav til dig, som har din daglige gang på staldgangen. Vurdering af en kos fremtidsudsigter, er en af de svære opgaver, både for landmanden og for dyrlægen - samtidigt er det en af de vigtigste opgaver, hvor man skal turde tage ansvar og risiko for at tage fejl. 

Når en ko bliver akut skadet, er det vigtigt at der straks tages stilling - kan koen komme sig helt? Skal koen nødslagtes? Eller skal den aflives? Den nemme løsning er at se tiden an - men her risikerer du, at en ellers rask og flot ko ender i statistikken for døde køer, fordi den ikke længere kan nødslagtes.

Vores anbefalinger er at lave nogle faste procedurer for akut skadede køer, så alle ved hvad de skal gøre. Er du i tvivl, så kan du altid kontakt din dyrlæge. Alle køer skal slagtes indenfor 24 timer efter skaden er opstået, dog skal køer med benbrud slagtes indenfor 6 timer efter skaden er opstået.

KLIK her for at læse hele nyhedsbrevet (Kvægdyrlægerne Syd)

KLIK her for at læse hele nyhedsbrevet (Kvægdyrlægerne Vest)

KLIK her for at læse hele nyhedsbrevet (Kvægdyrlægerne Nord)

 

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !