Nyhedsbrev - svinedyrlægerne

05.04.2016
Nyhedsbrev - svinedyrlægerne

Nyhedsbrev fra Svinedyrlægerne ligger nu klart
Du kan bl.a. læse om:

Porcin epidemisk diarré (PED)
Porcin epidemisk diarré (PED) rammer kun grise og skyldes et Coronavirus, som første gang blev fundet og beskrevet i England i 1970’erne. Herfra blev det spredt til det meste af Europa, men er dog aldrig påvist i Danmark eller resten af Skandinavien...

Smitteveje
PED virus i grisenes tarm og gødning er den primære smittekilde, da disse indeholder store mængder virus. Handel med smittede svin er derfor den største risikofaktor for spredning af PED, og dermed også svinetransporter forurenet med gødningsrester, da virus kan overleve flere uger i gødning...

Undersøgelser for PED i Danmark
PED er således en stærkt uønsket sygdom, og med fund af PED virus i Italien og Tyskland, som ligner den amerikanske variant, ønsker SEGES Videncenter for Svineproduktion at foretage en mere aktiv overvågning, som et supplement til den overvågning, der allerede sker i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Veterinærinstituttet,..

Kontrolkampagne slagtesvin 2016
I perioden marts til juni 2016 vil Fødevarestyrelsen foretage kontrolbesøg i 100 slagtesvinebesætninger fordelt over hele landet, med det formål at kontrollere og vejlede om korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr...

 KLIK HER og læs hele nyhedsbrevet fra
- Svinedyrlægerne Nord
- Svinedyrlægerne Syd
- Svinedyrlægerne ØSTTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !