Referat fra kundemøde...

17.11.2011
Referat fra kundemøde...

 

- Videbæk Idræts- og kulturcenter 15.11.2011

LVK havde indbudt deres kvægkunder i team vest til kundemøde i Videbæk Idræts og kulturcenter d. 15. november. Godt 130 havde valgt at bruge en aften sammen med deres dyrlægeteam på faglige indlæg samt lettere traktement og lagkage.

Flemming Storbjerg havde indlæg om den nye kvægsygdom Mycoplasma Bovis. Han gennemgik historien omkring opklaring af sygdommen, vanskeligheder ved at stille diagnosen i de første besætninger, fordi sygdommen tidligere ikke mentes, at give nævneværdige problemer i Danmark. Nu er det bredt accepteret at sygdommen kan give meget store problemer i de besætninger, der er uheldige at få udbrud og der er nedsat et ”task force” fra videnscenter for landbrug til opklaring af forhold, der kan give anledning til udbrud. Symptomer blev gennemgået samt muligheder for behandling. Ligeledes blev mulighederne for ekstern og intern smittebeskyttelse belyst.
 

Efterfølgende gennemgik Peter Skov Østergård de forsikringsmæssige muligheder for at få erstatning i forbindelse med udbrud, da kvægerstatningsordningen ikke dækker disse tab. De enkelte selskabers dækning blev gennemgået samt muligheder for tillægsforsikringer, priser samt selvrisiko i forbindelse med udbetaling af erstatning.
 

Henrik Larsen holdt indlæg om sygdommen Eperytozoon Wenyonii, en blodparasit, som er en differentialdiagnose til Mycoplasma Bovis. I de store kvægstalde, der findes i dag, med meget åbne sider, optræder stikfluen også som overfører denne sygdom, hvor den tidligere kun angreb dyr på græs. Det er specielt køer lige efter første kælvning, der bliver ramt.
 

Efter en kort kaffepause havde Erik Træholt sidste nyt om ketose, klove og cryptosporidier, hvor der blev lanceret en danmarkspremiere på et produkt baseret på ler og olie til forebyggelse af diarre. Camilla Christensen fremlagde LVK-kvægdyrlægernes nye tiltag med kalvesundhedspakken. Der blev uddelt små dannebrogsflag som landmændene kunne tage med hjem for at afprøve om kalvenes afføring kan klare ”flagtesten”. Hvis det ikke er tilfældet indsendes 5 diarreprøver til laboratoriet samt 5 blodprøver til test for antistofniveau. Ud fra dette laves en besætningsspecifik handlingsplan af dyrlægen for optimering af kalvesundheden. Jan Kjeldsen afsluttede aftenen med aktuelt nyt fra dyrlægekongressen AABP i USA med hovedvægt på reproduktion.

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !