Rødsyge, en glemt sygdom

30.06.2009
Rødsyge, en glemt sygdom

Årsag til rødsyge:

 

Rødsyge skyldes infektion med rødsyge bakterien (Erysipelothrix rhusiopathiae). Bakterien findes overalt i naturen den er for eksempel vidt udbredt i jorden (Ebbesen 2008).

Symptomer:
Rødsyge kan resultere i at grisene får ledbetændelse, røde pletter i huden eller hjerteklapbetændelse. Ved akut rødsyge har dyret altid feber over 40oC (Ebbesen 2008).

 

 

 

·          Rødsygebakterien er en zoonose, hvilket vil sige at mennesker kan blive inficeret med bakterien.

 

·          Grise med akut rødsyge har feber, hvilket betyder at kødet ikke kan anvendes til menneskeføde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacciner kun mod rødsyge:

 

Monovaccine

 

 

 

Serotyper i vaccinen

 

 

 

Ruvax vet. ®

 

 

 

Type 2

 

 

 

Porcilis Ery Vet.®

 

 

 

Type 2

 

 

 

 

 

Vaccine mod rødsyge og andre sygdomme:

 

Kombivaccine

 

 

 

Serotyper i vaccinen

 

 

 

Anden sygdom

 

 

 

Porcilis ERY PARVO Vet.®

 

 

 

Type 2

 

 

 

PPV/Smitsom fosterdød

 

 

 

Parvoruvax®

 

 

 

Type 2

 

 

 

PPV/Smitsom fosterdød

 

 

 

Combinord Vet.®

 

 

 

Type 2 og 10

 

 

 

Glässer/Transportsyge

 

 

 

Farrowsure

 

 

 

Type 2

 

 

 

Leptospirose og PPV/Smitsom fosterdød

 

 

 

 

 

 

Ud over vaccination, skal der holdes en god hygiejne i staldene, det er særligt vigtigt at undgå gylleoversvømmelse, da rødsyge bakterien kan findes i gyllen. Ligeledes er det vigtigt at der ikke er jord i halmen eller foderet.

 

 

 

 

 

Efter grisene er blevet vaccineres har der kun været minimale problemer med rødsyge ved slagtesvinene.

 

Konklusion:

 

·          Rødsyge kan i langt de fleste besætninger kontrolleres ved sovaccination.

 

·          I enkelte besætninger kan der komme udbrud af rødsyge ved slagtesvin, med risiko for kassering til følge. Udbrud af rødsyge ved slagtesvin kan forebygges ved at vaccinere grisene.

 

·          Ved udbrud af rødsyge i slagtesvin, er der mulighed for at forhindre eller minimer risikoen for at grisene bliver kasseret på slagteriet, ved at tage temperatur på alle slagtedyr. Grise med feber må ikke sendes på slagteriet, de skal behandles med antibiotika til de er helt over sygdommen.   

 

·          Ved udbrud af rødsyge i slagtesvin, skal der reageres hurtigt, da de økonomiske tab ellers kan blive betydelige. 

 

References

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbesen, T.: Knuderosen / rødsyge [Dato for citering: 10-11-2008]. Dato for revision: 24-7-2008. Tilgængelighed: http://www.infosvin.dk/Haandbog/Sundhed/Sygdomme_lidelser/Huden/Knuderosen.html#a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at forhindre rødsygen, blev alle smågrise vaccineret mod rødsyge ved ca. 30 kg. Indtil slagtesvinene var vaccinerede, blev der taget temperatur på alle slagtesvin før levering. Grise med feber blev holdt tilbage og behandlet med penicillin. Disse grise blev først sendt til slagteriet når alle symptomer på rødsyge var borte.    

 

 

 

 

Case:
I en besætning med 320 søer var der i en periode problemer med akut rødsyge umiddelbart før levering af slagtesvin til slagteriet. Rødsygen resulterede i enkelte kasseringer af grise på slagteriet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacciner der findes i Danmark:

 

 

 

 

Forebyggelse:
I Danmark er det vidt udbredt at forebygge rødsyge ved vaccination. I langt de fleste besætninger er det tilstrækkeligt at vaccinere søer, men i enkelte besætninger er grisevaccination nødvendig for at der ikke kommer udbrud af rødsyge før slagtning.

 

 

 

 

Behandling:
Behandling af rødsyge kan ske med en lang række antibiotika, noget at det mest velegnede er almindelig pencilen.
Ved behandling af slagtedyr, er det vigtigt at alle symptomer på rødsyge er borte før dyret sendes på slagteriet, det vil sige at alle hudlæsioner skal være helt ophelede før grisen slagtes. Hvis alle symptomer på rødsyge ikke er borte, vil dyret blive kasseret når det kommer på slagteriet.    

 

 

 

 

Rødsyge ved grise der ikke skal slagtes indenfor den nærmeste fremtid er en alvorlig sygdom for det enkelte dyr, men sygdommen er forholdsvis nem at behandle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydning:
Den største betydning har rødsyge i forbindelse med akut sygdom umiddelbart før levering til slagtning, da rødsyge ved slagtedyr altid føre til total kassering af hele slagtekroppen. Der findes flere grunde til at grise med rødsyge bliver kasseret, men de to væsentligste er:

 

 

 

 

 

 

 


 

Forfattere

Kristian Dedenroth Krogh Kristian Dedenroth Krogh
Svinedyrlæge

Brønden 89, 9352 Dybvad
M: 21715281
E: kkh@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !