Tandlidelser hos søer kan være årsag til dårligt huld

07.06.2006
Tandlidelser hos søer kan være årsag til dårligt huld

De fleste vil nok forbinde dårligt huld hos søer med foder, fodringsstrategi eller mavesår mm. Det viser sig imidlertid, at der er sammenhæng mellem dårligt huld og tandlidelser hos søer.
Svinets tænder er opbygget af de samme komponenter, som vi kender fra os selv. Derfor ses de samme tandlidelser som f.eks. caries (huller i tænderne), flækkede tænder, unormal placering af tænder, tilbageholdte mælketænder, skævt bid, tandbylder og parodontose mm.
For at en tandlidelse kan medføre en negativ effekt på foderoptagelsen og dermed huldet skal lidelsen være smertefuld og hindre soens evne/lyst til at æde.

Mange vil nok spørge hvad vi kan bruge denne viden til, for vi kan selvsagt ikke begynde at udføre tandbehandlinger på enkeltdyrsniveau. Vi ved imidlertid noget om, hvordan disse tandlidelser opstår, og kan måske herved forhindre dem. Igen kan man sige, at med søernes korte levetid burde tandlidelser ikke nå at få den helt store betydning men det viser sig, at flere af disse lidelser opstår relativt hurtigt dvs. allerede efter 1. eller måske 2. læg.

Den genetiske disponering hos nogle dyr kender vi endnu ikke meget til, men der er uden tvivl racer eller linier, som er mere disponeret end andre.
Proceduren med at klippe/slibe pattegrisene tænder er ikke længere almindelig. Tandklipning medfører en del flækkede tænder, måske helt ned i tandanlægget til den blivende tand. Herved skabes en indgangsport for bakterier, som kan give bl.a. ledbetændelse og hjerteklapbetændelse. Ikke kun tandklip men faktisk enhver skade i en tand, som når ned til roden vil kunne bane vej for bakterier til blodbanen, som kan brede sig rundt i kroppen.
Slid på tænderne og flækkede tænder kan opstå ved slåskampe i løsdriftsystemer, hårde genstande (fremmedlegemer) i foderet og bidden i inventar (kedsomhed). Der skal derfor tildeles foder af god kvalitet og rodematerialer som f.eks. halm mod kedsomhed. Vådfoder har lavt pH og kan med tiden virke ”ætsende” på tænderne. Skadede eller slidte tænder besidder selvsagt ikke længere den samme styrke.

I disse tider hvor der fokuseres meget på dyrevelfærd og holdbarhed bliver tandskader endnu mere aktuelt. I store træk kan der siges, at tandlidelser har en negativ indvirkning på soens velbefindende, huld, ydelse og holdbarhed, og at de derfor i videst muligt omfang bør forebygges.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !