Udenlandsk arbejdskraft betyder nye udfordringer


Udenlandsk arbejdskraft betyder nye udfordringer.

I moderne dansk husdyrproduktion bliver udenlandsk arbejdskraft mere og mere almindelig.
Mange rutineprægede arbejdsfunktioner, som f.eks. malkning i en 2 x 24 malkestald eller en karrusel med 48 maskiner virker ikke attraktiv for dansk arbejdskraft, og vi skal altså være taknemmelige over, at der er polakker, lettere, ukrainere og andre, som gerne kommer og hjælper os med at holde den animalske produktion kørende. Til gavn for den enkelte bedrift, og dansk eksport i al almindelighed.

Disse østarbejdere kommer naturligvis for at tjene penge, det er en ærlig sag og det er jo trods alt drivkraften for mange af os, når vi dagligt står op og går i gang med dagens dont.
Men hvis vi betragter disse fremmede som arbejdsheste, der bare kan møde til dagens rutiner med hovedet under armen, og gøre hvad der forventes, uden i øvrigt at forstå hvorfor de skal skrabe ned, strø ordentligt i sengene, malke for og pattedyppe, så mener jeg vi spiller hasard med besætningens sundhed. Så var det langt bedre at købe robotter til malkning og strøning osv. De er også nemmere at programmere……

Jeg er godt klar over, at der er store sproglige forhindringer, som kommer i vejen for en ordentlig samtale med de fremmede; men jeg mener alligevel, at det er vigtigt at prøve at forklare både hvordan, hvornår og hvorfor vi gør som vi gør i de forskellige afsnit af produktionen.
Det er umuligt for en fremmed at regne ud, at tankcelletallet er afhængigt af bl.a. malkerutiner, og at bedriftens evne til at lønne både danskere og udlændinge er afhængig af den optimale mælkeafregning. Sådan noget skal man have forklaret. Det samme gælder brunstobservation, opsyn med kælvningsboksen osv. osv. Alting bliver ligegyldigt, hvis man ikke får at vide at det er vigtigt, og evt. får ros eller et skulderklap når man viser engagement i produktionen.
Et godt værktøj til at sikre ensartede procedurer, uanset hvem der skal udføre arbejdet, er at få lavet det, som amerikanerne kalder en SOP (Standard Operation Procedure). En let og overskuelig arbejdsbeskrivelse, mindst på dansk og engelsk, men evt. også på russisk. Der er masser af områder at tage fat på: Den nyfødte kalv, koen omkring kælvning, rutiner i malkestalden, mixning af foder osv. osv.

Husk at hver gang du forhindrer en fejl, er du med til at sikre din besætnings sundhed og din egen økonomi. Og du sparer dig selv for at spilde tiden med at udbedre skaderne efter en misforståelse.
Husk også, at der kan være to mulige årsager til misforståelsen: Den som giver ordren har måske ikke udtrykt sig klart og forståeligt, og den som skal modtage ordren er muligvis ikke i stand til at fatte den.

Og så er der endelig det menneskelige aspekt: Det kan blive temmelig ensomt og meningsløs atgå dag ud og ind i isolation, uden kontakt til andre levende væsener end køer og grisesøer.
Så husk hver dag, når du gennemtænker, om du nåede det du skulle, at tænke på, om du fik talt med din russer ?


 

Forfattere

Erling Andersen Erling Andersen
Kvægdyrlæge

Strandvej 33, 4. tv., 4220 Korsør
M: 21715294
E: ea@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !