Undgå ulykker...

20.10.2014
Undgå ulykker...

 – kend dine køer – og få det bedste ud af dem.

Der sker desværre stadigvæk alt for mange ulykker inden for landbruget, hvoraf hver tredje ulykke opstår i forbindelse med dyr (ulykkerne overstiger antallet af ulykker i forbindelse med maskiner og værktøj). Selvom der findes flere svinebesætninger i Danmark, sker de fleste og de værste ulykker i kvægbesætninger.

Årsagen til at de farlige situationer opstår, skal bl.a. findes i, at kvæg er et flokdyr og derfor føler sig utrygge, når de isoleres. De er også altid fra naturens side på vagt over for faremomenter.

Det er vigtigt, at man kender sin ko og forstår den. Til dette hører, at man ved at koen kan se i stort set alle retninger uden at dreje hovedet. Dens eneste blinde vinkel findes lige bag den selv, hvilket vil sige, at den føler sig utryg og bange, når noget / nogen befinder sig umiddelbart bag ved den.

Koen reagerer på lys og bevæger sig helst fra mørke mod lys og ikke omvendt.
Støj er generelt en stressfaktor for en ko, dels fordi den er udstyret med en god hørelse, dels fordi den er dårlig til at lokalisere lyd dvs. hvor lyden kommer fra. En stresset ko, kan være en farlig ko.

Følgende signaler indikerer tydeligt, at en ko er nervøs / føler sig utryg: Den er urolig og afgiver oftere gødning. Den rejser sig, holder hovedet løftet med ørerne fremme og holder fokus på den potentielle fare.
En decideret aggressiv ko møder man stort set kun i kælvningsboksen. Dette stammer fra koens naturlige beskytterinstinkt over for dens kalv.

Forebyg ulykker bl.a. ved at gøre alt for at holde dyrene rolige. Det er vigtigt, at dyrene er fortrolige med omgang af mennesker. Husk derfor at daglig kontakt med spædkalvene giver tamme kalve og sidenhen rolige køer. Kvæg foretrækker grundlæggende de for dem kendte personer. Afsæt derfor hver dag blot få minutter på kontakt med kalve og ungdyr, så de lærer dig at kende.  Ungdyrene skal lære at man færdes blandt dem og skal også lære, at stå i fanggitter.

Vær tålmodig, rolig og alligevel myndig over for dine køer. Lad dem vide, at du er der, så de ikke bliver opskræmte og tal eller bare fløjt til dyrene.

Videncenter for Landbrug, som ved Linda Rosager Duve har produceret 3 videoer med emnet håndtering af kvæg. Disse videoer kan købes/bestilles via landbrugsinfo. En smagsprøve på indholdet fås ved at anvende nedenstående link til. Videoerne kan også lånes af team Syd, Finn Stolberg - ring 21715284  eller mail  fs@lvk.dk
SE VIDEO HER

Der er alt at vinde, idet forsøg har vist at køer, der er frygtsomme, stressede og bange for deres mennesker, ofte kan give en lavere ydelse. Tænk her på betydningen af nedsat vand- og foderoptagelse og så er der helt sikkert også flere ” sygedage ” for koen.  Desuden opnås øget velfærd for både ko og mennesker.

Til sidst kan nævnes, at hvis man til sygdomsbehandling af feks mastitis og børbetændelse anvender brug af antiinflammatorisk medicin, foruden at give koen smertestillende virkning, også opnår en bedre reproduktion og en bedre yversundhed bla ved et lavere celletal. ( artikel af  McDougall i journal of dairy Sciience fra 2009 ).  Spørg dyrlægen om dette emne.


 

Forfattere

Finn Stolberg Finn Stolberg
Kvægdyrlæge

Årøsundvej 46, 6100 Haderslev
M: 21715284
E: fs@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !