ESPHM kongres 2015

03.06.2015
ESPHM kongres 2015

Målrettet brunstsynkronisering af polte med Altresyn har haft positiv indflydelse på arbejdet omkring besætningens reproduktion, og deraf fastholdelse af gode produktionsresultater.

Ugentlig planlægning og målrettet brunstsynkronisering og løbning af polte med den rette alder ( 220-240 dage) og størrelse ( ca. 135-150 kg + rygspæk på minimum 14-15 mm) har betydet at der altid er det rigtige antal polte til rådighed hver uge.  Dette har betydet
 

 1. Antallet af søer pr faringshold styres mere præcist og bidrag til variation i flowet kommer kun fra mindre udsving i faringsprocenten.
   
 2. Stabilt flow af løbeklare polte betyder, at besætningen er på ”forkant” med udvælgelse af søer, der skal udskiftes ved fravænning, og at det stort set aldrig opleves at en so, der er tjenelig til udskiftning må tage en omgang mere.   
   
 3. Løbning af polte i rette alder og størrelse betyder, at den gennemsnitlige løbealder på polte er reduceret med 18 dage. Samtidigt er holdbarheden på søerne i besætningen øget, da målrettet styring af såvel poltenes som søernes kvalitet og udskiftningsstrategier er i fokus, og fastholdes af bl.a. et stabilt planlagt polteflow. Sodødeligheden i besætningen er reduceret fra 10,6% til 6,8%. 
   
 4. Flere levendefødte relateres til at polte aldrig løbes i 1. brunst. Regelrette procedurer omkring løbning af poltene og mindst mulig stress, er derudover afgørende for de gode resultater.
   
 5. Erfaring og tillid til, at brunstsynkronisering af polte fungerer, betyder, at poltetillægget styres mere præcist, og staldkapaciteten benyttes derved mere optimalt.

 Niels Thing og Helle Kjærsgaard


 Download poster in english here


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !