Får grisen jern nok

16.07.2005

Sammendrag:
Det fysiologiske behov for jern hos hurtigvoksende pattegrise (ca. 200 mg i de første tre uger) er større end den mængde, grisene kan nå at indtage under modrne produktionsformer. Det er derfor almindelig praksis at tilføre ekstra jern til pattegrise.

Formål:
Formålet med denne undersøgelse var at fastslå, hvorvidt tildeling af flydende jern (Fe.min) til pattegrise ville sikre tilstrækkelig høje hæmoglobinværdier (mindst 80 g/l) ved fravænning.

I undersøgelsen indgik 99 pattegrise fra 9 søer. Hæmoglobinværdierne blev bestemt ved hæmatologisk undersøgelse af blodprøver, udtaget da grisene var 23-37 dage gamle. referencer, som oplyst af DVI: 90-112 g/L for 20 dage gamle grise og 113-121 g/L for 36 dage gamle grise. Resultaterne viste, at blandt grise, <30 dage gamle, havde fire (8%) hæmoglobinværdier <90 g/l, gennemsnitsværdien var 114 g/l og 95% konfidensintervallet var (80-148) g/l. Blandt grise, >30 dage gamle, havde to (5%) hæmoglobinværdier <90 g/l, fem (13%) havde værdier <113 g/l, gennemsnitsværdien var 117 g/l og 95% konfidensintervallet var (87-147) g/l.
Alt i alt var der sekd grise (7%) med hæmoglobinværdier <90 g/L og den samlede (49+41) gennemsnitsværdi var 115 g/l med 95% konfidensinterval på (83-147) g/l.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !