Får grisene vand nok?

30.06.2009
Får grisene vand nok?

Foderpriserne er steget voldsomt siden høst og dette gør det nødvendigt at forsøge at optimere foderoptagelsen og foderudnyttelsen mest muligt.

Vand er uden sammenligning det billigste fodermiddel på markedet. Får grisene ikke vand nok, nedsættes foderoptagelsen med manglende tilvækst eller reduceret mælkeproduktion til følge.

I vurderingen af, om grisene får vand nok, er det ikke tilstrækkeligt at konstatere, at der er vand i bunden af krybben.

De enkelte vandventiler skal kontrolleres – helst med et litermål og et ur med sekundviser – så der kan fås et klart billede af ventilernes kapacitet.

Det bør være en ufravigelig regel, at alle stier efter rengøring og inden der sættes grise eller en so ind, får kontrolleret, at vandventilen virker og giver vand nok.

Som en god tommelfingerregel er grises vandbehov 10 % af legemsvægten pr døgn.

For søer i farestalden, der har grise på 3-4 uger og som har en god mælkeproduktion, er behovet op til 40 -50 liter om dagen.  For de, som har vandmåler på røret ud til enkelte sektioner, kan der laves en skønnet kontrol af, om forholdene er i orden, men stadig kun et skøn. En enkelt defekt eller uvirksom ventil har stadig alvorlige konsekvenser for det eller de dyr, der er i den pågældende sti.

Derfor:

Kontroller vandventiler, før der sættes dyr ind

Regn ikke med, at et vandspejl i bunden af krybben er tegn på, at der er ”den er god nok”. – det er ikke altid tilfældet.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !