Fedtlever

12.09.2019
Fedtlever

Fedtlever

Jeg vil først rose jer avlere. Der har kun været få tilfælde af fedtlever de sidste år. Og det er fordi, at I har lært at strække dyrene i foder her fra starten af september. Det er vigtigt, at man ikke glemmer det. Når jeg har været på farmene her i slutningen af august, har dyrene været i bedre huld end sidste år. Så begynd at trække dyrene tids nok. Der er nogle avlere der har det råd at man den 9. september kl. 9 trækker dyrene 9 % i foder! Det er vigtigt, at man bevarer...

Smitsom lungebetændelse
Her i september stiger risikoen for smitsom lungebetændelse. Det kan være et meget tabsgivende bekendtskab, og en at de sygdomme, som der traditionelt ikke vaccineres for rutinemæssigt. De klassiske symptomer er, at man finder flere døde dyr i samme fag eller meget tæt på hinanden med lyst rødt blod ud af munden. Ofte er det...

Influenza
Efteråret er også tid for influenza. Influenza giver anledning til nysen og nedsat ædelyst. Influenza giver normalt ikke anledning til dødsfald, men kan være kompliceret med E. Coli lungebetændelse og er således en vigtig differential diagnose til smitsom lungebetændelse. Husk på at visse influenza stammer kan smitte fra dyr til mennesker og omvendt.
Kurser:
Den 23 og 24 oktober afholdes der aflivningskursus og medicinhåndteringskursus på Bygholm Landbrugsskole. Tilmelding direkte til Bygholm Landbrugsskole på Tlf: 75621799

 


Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !