Landmands diagnostik...

05.11.2012
Landmands diagnostik...

Ledbetændelse” er ikke nødvendigvis dækkende for, hvad et halt dyr fejler.

Største årsag til udsætning/aflivning af søer skyldes problemer med ”ben”. Endvidere ved vi, at søer, der ikke er godt gående, fravænner færre grise. Diagnosen ”ben” er derfor af stor økonomisk betydning. Ved gen-nemgang af diagnoser vælger jeg derfor at stille skarpt herpå. Ved besætningsgennemgang findes det ofte, at de di-agnoser, der behandles på, er unøjagtige, og i nogle tilfælde direkte misvisende. Dette har betydning, når der skal vurderes på såvel det enkelte dyrs mulighed for helbredelse som de forebyggende tiltag, der kan sættes i værk for at mindske et problem i en besætning...

KLIK HER og læs hele artiklen med Svinefagdyrlæge Helle Kjærsgaard, LVK
Bragt i Svine-expressen, oktober 2012


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !