Lawsonia

26.09.2006
Lawsonia

– en case story

I maj og juni oplevede en af mine slagtesvine-besætninger en akut stigning i dødeligheden fra 2,5 % til 9,8 %.

Besætningen modtager 30kg´s grise med ren blå spf status. Grisene er af god kvalitet ved ankomst. Der udfodres med opblødt vådfoder. Problemerne i besætningen har hidtil koncentreret sig omkring gaspustere og for lav tilvækst. Disse problemer har været søgt løst ved justering af foder og fokus på rengøring af fodertank. Der har ikke været faste behandlinger i besætningen, dog er der ved diarré behandlet for lawsonia, hovedsageligt på enkeltdyr men også på sti niveau.

Den pludselige stigning i dødeligheden skyldes hjernehindebetændelse. Der blev på laboratoriet påvist Streptok infektion, og behandlingen herfor virkede fint,…. i en lille uges tid. Derefter var problemet tilbage.

På et opfølgende besætningsbesøg blev der stillet skarpt på forløbet i besætningen. Vi fandt at grisene 2-3 uger efter indsættelse, blev mere aktive, ”nussede” og 2-3 i hver sti med ca. 18 grise udviklede diarre. I samme periode blev grisene ”slingre” og klart påvirkede af en infektion.

Der skete ingen dødsfald i denne periode, og grisene kom tilsyneladende stille og roligt i gang efter en uges tid. Dødsfaldene som følge af hjernehindebetændelse indtrådte først 1-2 uger efter mave-problemerne – og altså på et tidspunkt hvor grisene så ud til at ville rette sig.

Klinikken pegede således på lawsonia, i kombination med noget andet.

Ofte ser vi at en lavgradig Lawsonia infektion - ligesom hjernehindbetændelse, kan forværres specielt i forbindelse med virus infektion. Der blev derfor udtaget blodprøver for at sikre sammenhængen. Prøverne viste en akut reaktion for lawsonia, og PCV2-virus 3-5 uger efter ankomst. Der var ingen reaktion for PRRS.

Tidspunkterne her passede godt med det vi så i besætningen. PCV2én, som er det virus der forbindes med PMWS, er i denne besætning med til at sætte grisenes immunforsvar i en sådan ubalance at de efter en lawsonia- infektion udvikler massiv hjernehindebetændelse.

I dag, på 2.måned efter problemerne behandles der konsekvent for lawsonia i 3 dage med doxycyklin i forbindelse med diarre og ”nussethed” ved grisene, dødeligheden er stabiliseret og besætningsejeren overvejer at indgå i en afprøvning af Lawsonia-vaccinen med danske slagterier.

Denne case gør opmærksom på følgende forhold:
1: Ved problemer med hjernehindebetændelse i en besætning, stil da skarpt på klinikken i besætningen, - hjernehindbetændelsen er ofte et udtryk for at noget andet trykker grisene.

2: Lawsonia, hav en klar strategi i besætningen. Hvad enten der vaccineres, behandles eller vaskes for at minimere problemet, betyder denne sygdom meget for grisenes trivsel.

3: Selvom et problem er midlertidig løst, er det rart at få stillet en præcis diagnose så man ved hvad der var problemet, og så man bedre forstår at forebygge næste gang det brænder på.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !