Medicin i svineproduktionen IV

16.07.2005

Hans møller jensenAf Hans Møller Jensen

 I løbet af 90\'erne blev anvendelsen af ca. 100 tons antibiotiske vækstfremmere/år udfaset fra den danske svineproduktion. Fra 1999 (hvor brugen af vækstfremmere helt ophørte) til 2002, steg forbruget af antibiotika til sygdomsbehandling - terapeutisk antibiotika - fra 61 til 96 tons aktivt stof (en stigning på godt 50% - ikke en fordobling). Mens antibiotiske vækstfremmere næsten udelukkende blev anvendt til svin, kan de statiske opgørelser af terapeutisk antibiotika indtil år 2000 ikke adskilles efter dyreart. Så der er tale om en stigning i det samlede forbrug af terapeutisk antibiotika. Svins andel af dette forbrug har i de seneste 2-3 år udgjort omkring 75% af den samlede mængde. Med andre ord blev der brugt 75% af 36 tons terapeutisk antibiotika - dvs. 27 tons - til erstatning for de 100 tons antibiotiske vækstfremmere. Stigningen var forventet, den skyldtes primært behandling af diarré i perioden efter fravænning og den havde på ingen måde karakter af en "eksplosion", som visse kredse ønsker at fremstille det.

Indregnes antallet af producerede svin i de pågældende år, steg forbruget fra ca. 4,0 gram antibiotika pr. svin pr. år i 1999 (medregnet de ca. 20 tons vækstfremmer, der stadig blev anvendt) til 4,4 gram pr. svin pr. år i 2001. I 2002 var tallet ca. 4,2 gram pr. svin pr. år. med andre ord; målt som mængde aktivt stof pr. produceret svin, stabiliseredes situationen i løbet af 2000-2001 og forbruget er nu svagt faldende.

Sammenlignet med andre lande har Danmark et meget lavt forbrug af antibiotika i den animalske produktion - og den mest minutiøse overvågning. Vi har halveret vores forbrug i forhold til 1994 og den kompensatoriske stigning i anvendelsen af terapeutisk antibiotika ser ud til at have stabiliseret sig. De tiltag, der er gjort for at begrænse forbruget har med andre ord båret frugt. Nu gælder det om at fortsætte den gode linie.

Forbedret management og hygiejne gør det næppe alene. Vi har brug for yderligere våben mod colidiarré efter fravænning og lawsoniadiarré i ungsvineperioden.

Godkendte zinkprodukter og en dansk udgave af den amerikanske lawsoniavaccine kunne være muligheder.

Vi må håbe at alle gode kræfter inden for erhvervet, forskning og myndigheder kan forenes om at arbejde i fællesskab mod målet, og at vi undgår disse evindelige sensationsprægede "solotrip" til skade for hele erhvervet.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !