Medicinforbrug i svineproduktionen III

16.07.2005

I mine tidligere indlæg har jeg klart med VETSTATs egne tal tilbagevist påstanden om et eventuelt overforbrug
af antibiotika i LVK:

I år 2001 udgjorde LVKs andel af den samlede svineproduktion ca. 20% - i samme periode har LVK stået for
omkring 12% af det receptordinerede antibiotikaforbrug til danske svin (målt i kg. aktivt stof).
Disse tal taler for sig selv, men det lave forbrug er ikke nået uden en stor indsats af såvel grise som landmænd og dyrlæger.
Vi ved alle, hvor meget et godt miljø, foder og pasning betyder for at undgå sygdom, eller måske rettere, at sygdomme udvikler sig.

En vigtig del af denne forebyggelse er et "skræddersyet" vaccinationsprogram til den enkelte besætning.
Som det kan ses af tabel 1, ordinerer LVKs dyrlæger derfor væsentligt mere vaccine end antibiotika.
Vi foretrækker forebyggelse frem for helbredelse.

Tabel 1. Anvendelse af vacciner til svin (antal doser) indberettet af apoteker i perioden juli til december 200. 


Når kun sidste halvår af 2001 er medtaget, skyldes det
at en del af vaccinesalget til og med juni måned 2001, forgik fra lagre i de forskellige dyrlægepraksis og indberetningerne
herfra endnu ikke var så pålidelige som apotekernes.

diende griseTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !