Medicinforbrug V

16.07.2005

Som bekendt har Fødevaredirektoratet fået sig et "Rejsehold", der primært skal tage sig af medicinsager med såkaldt risikobetonet kontrol. Hertil kan Vetstat bruges, idet afvigende medicinforbrug automatisk vil virke mistænkeligt. En mærkelig tankegang i øvrigt, da afvigende medicinforbrug normalt er baseret på tilstedeværelse/fravær af sygdom i besætningen og ikke på ulovlig import.

Skulle man af en eller anden grund få kontrolbesøg, er det godt at være forberedt på flg. måde:

1. For gammel medicin kasseres.
2. Medicin med anderledes farve eller grums kasseres.
3. Sjatter kasseres.
4. Medicin uden etiket kasseres.
5. Tøm affaldsspanden ugentligt
6. Køleskabet rengøres jævnligt og temperaturen tjekkes.
7. Registreringer af behandling og dødelighed føres dagligt på en korrekt måde.

Er disse ting i orden vil et kontrolbesøg ikke skabe problemer.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !