Nyhedsbrev april 2020

23.04.2020
Nyhedsbrev april 2020

Tilsyn af tæver ved fødsel

Ved fødsel ved vi, at tæven ikke æder; ofte i ½- 1 døgn efter. Desto hurtigere og lettere fødslen forløber ( Tævens huld er vigtig ) jo hurtigere vil tæven æde igen. Vi vil gerne se en tæve, der æder fuld ration igen efter 24 timer og allerede nipper til fodret efter 6-12 timer. Vi ønsker en tæve, der æder for at komme i gang med mælkeproduktion.

Hvis en tæve ikke begynder at æde, er det ofte tegn på, at tæven er syg. En syg tæve med bør- eller yverbetændelse skal behandles! Så alle tæver, der er syge og ikke har rørt foderet efter 12 timer, skal behandles med et virksomt antibiotikum efter dyrlægens anvisning – dosis er typisk 0,5 ml pr. tæve. Omkring fødslerne ved vi, at der kan forekomme smerter og især ved samspil med bør- og yver-betændelse. Smerter kan påvirke tævens ædelyst og velvære og dermed tævens lyst samt evne til at passe hvalpene. Smertebehandling af tæven kan derfor redde hvalpe i denne periode. Hvis tæven ikke er i bedring på 2. dagen, skal den genbehandles både med antibiotika og smertestillende. Det skal overvejes, om tæven kan klare at passe hvalpene eller om alle / et par af hvalpene skal flyttes. Hvalpe flyttes bedst på 2.-3. dagen og gerne til et yngre kuld hos en ældre tæve.

Erfaringen siger, at hvis en tæve først begynder at miste hvalpe, så er der stor sandsynlighed for, at hun også mister flere. Derfor kan det være en ide at flytte et par hvalpe efter, at den første hvalp er mistet. 
  

Dødelighed hvalpe  

Mange avlere spørger ofte om, hvor mange hvalpe, der må mistes/dø i og efter fødsel? Hvad er ”normal” tæve- og hvalpedødelighed? 

Under normal produktion og farmforhold ses følgende tab:

 

2,3 – 5,5 % af tæverne mistes indtil 1. juli.

Dødsfald blandt hvalpe i dieperioden (Tove Clausen KF, 2006):

- I fødselsperioden finder man omkring 0,2 – 0,4 dødfødte hvalpe pr. kuld.

- I perioden fødsel til dag 28 mistes omkring 0,4 – 0,7 hvalp pr. kuld,

- Fra dag 28 til dag 42 mistes typisk 0,2 – 0,3 hvalp pr. kuld

- I perioden dag 42 til fravænning omkring 0,08 til 0,2 hvalp pr. kuld.


- I perioden fra fødsel til dag 28 mellem 0,5 til 1,0 hvalp

- I perioden fra dag 28 til fravænning mellem 0,3 til 0,5 hvalp

- Så fra fødsel til fravænning mistes normalt fra 0,8 til 1,5 hvalp pr. tæve

- HVALPEDIARREER kan forøge dødsfald med op til en 1 HVALP yderligere


Hvalpevand

Mange farme har fået etableret hvalpevand ved redekassen.

Typisk har det ikke været brugt siden sidste år, så der vil være risiko for snavs i og forurening af systemet. Især slanger, der hænger, vil trænge til at blive skyllet igennem. Enten blot ved at skylle dem godt igennem med det tilgængelige vand, eller ved som Hedensted gruppen anbefaler bruge Blegessen 1,3 liter pr 1000 l vand og gennemskylning et par timer.

Sørg for at alle samlinger er sat godt fast og tjek ventiler, så der ikke sker vandspild og fugt omkring redekassen.

Få dette gjort inden I skal til at bruge systemet.

Laboratorie og dyrkning af gødningsprøver

Vi er alle bekymrede for diarre hos hvalpe, og især stiger frygten om ca. 3-4 uger. Vi frygter det store arbejde, det kan være at skulle tilse og behandle et stort antal hvalpe med diarre. For ikke at tale om det større hvalpetab, der kan opstå.   Behandling med diverse tiltag og især antibiotika behandling kan redde mange hvalpe. Der kan bruges mange timer på behandling, og den tid skal gerne være givet godt ud. Det kræver, at vi bruger et antibiotikum, som har effekt på de bakterier, vi ønsker at bekæmpe. Desværre har vi de sidste år set en større grad af resistens mod de mest almindelig brugte antibiotika. For at være på forkant med situationen anbefaler og tilbyder LVK minkdyrlæger, at der kan indsendes gødningsprøver til LVKs Laboratorium i Hobro, og at vi kan give et svar indenfor 24 – 48 timer efter, at vi har modtaget prøven.

I er velkomne til at sende flere prøver ind, og vi anbefaler, at så snart, at I har mere end 5 kuld hvalpe med diarre, sender I en prøve ind. Prisen for 3 gødningssvaberprøver vil være 600 kr. og 6 prøver 1025 kr. Prisen for undersøgelse af 3 hvalpe vil være 800 kr.   Prisen er inkl. dyrkning og resistensbestemmelse og uden moms. Vi vil helst have indsendelser først på ugen. Send i den udleverede kuvert fra et Postnord indleveringssted, helst før kl. 11, eller aflever prøven personligt, for at vi kan have prøven hurtigt fremme. I en akut situation modtages og behandles også prøver i forbindelse med weekend og helligdage, men med et pristillæg på 100%. Ved løbende indsendelser af flere prøver kan der aftales en reduktion af prisen.

Bestil et prøveudtagelses sæt hos jeres dyrlæge eller gennem LVKs kontor.

LVK minkdyrlægerne krydser fingre for en god auktion de næste dage, og så ønsker vi, at I må få gode og lette fødsler med et pænt antal hvalpe.

Ring selvfølgelig gerne, hvis I har spørgsmål!

Med venlig hilsen LVK Minkdyrlægerne

KLIK HER for at læse hele nyhedsbrevetTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !