Nyhedsbrev november 2019

12.11.2019
Nyhedsbrev november 2019
I er nu alle godt i gang med at sortere og udtage næste års avlsdyr. Senere i november venter alle på at høste årets produktion af hvalpeskind med det afsluttende pelsningsarbejde.
Derefter går jeres forberedelser imod næste års produktion. En produktion som vi alle håber det bedste for, især at den i 2021 kan sælges til højere priser end i år.
Efter nytår bliver der en tid, hvor der er mindre arbejde på farmen. Det kan være tid for at supplere, erhverve eller generhverve manglende kompetencer, som er lovpligtige.

LVK Minkdyrlæger tilbyder kurser i de kompetencer, der er lovpligtige såsom Driftslederkursus, Aflivningskursus, Medicinhåndteringskursus og arrangerer gerne undervisning i forbindelse med ERFA møder og lignende.

Driftslederkursus
LVK Minkdyrlægerne udbyder det lovpligtige kursus for driftsledere. Vi gør det på en måde, hvor vi samler en gruppe af 10 til 14 avlere. Første del af dagen bliver på en minkgård og den anden del i et undervisningslokale. Herunder ser I et eksempel på et kursusprogram, som skræddersyes fra gang til gang...

Medicinhåndteringskursus
Fra virkning februar 2007 er det et krav, at medarbejdere i besætninger med produktionsdyr skal have gennemgået et kursus i medicinhåndtering, hvis de skal arbejde med medicin til dyr. LVK mink dyrlæger har fået godkendt et medicinhåndteringskursus specielt for folk i minkbranchen. Kan holdes både på dansk og engelsk...

ERFA møde, Farmvandring, Fyraftensmøde eller lignende
LVK minkdyrlæger deltager også gerne med faglige oplæg til diverse møder mellem minkavlere. Vi deltager gerne med faglige oplæg efter jeres ønsker og behov. Vi deltager også gerne i farmvandring med faglig indput på en farm med en gruppe avlere, som vil diskutere sæsons aktuelle behov og tiltag...

PS PS
De hårde tider for branchen har betydet, at flere har måttet afhænde farmen. Uagtet om I er blevet tvunget til dette eller har truffet valget selv, ved vi, at der har lagt mange store og tunge overvejelser bag, og vi vil gerne ønsker jer held og lykke med jeres nye fremtid og samtidig takke for samarbejdet, og så håber vi på, at vores veje krydses igen.
 
Hjælp til de, der har måttet afhænde farmen:
Vi er blevet kontaktet af socialkonsulent Solvejg Høj, som arbejder for flere landboforeninger såsom Kolding Herreds Landbrugsforening og Vestjysk. Solvejg Høj tilbyder ophørte minkavlere 1-2 gratis erfamøder med ligestillede. Møderne vil blive lagt centralt i forhold til interesserede og vil være aftenmøder. Der har i de seneste år været 21. erfa-møder for landmænd og ægtefæller, der ufrivilligt er ophørte. Møderne ledes af en socialkonsulent og deltagerne har stor gavn af at udveksle erfaringer samt få råd og vejledning i forhold til den ændrede tilværelse. Samtidig gives et kort kursus i at forstå andre og en selv i forhold til at leve midt i en livskrise.
Kontaktoplysninger: Solvejg Høj, e-mail: soh@post.tele.dk, tlf. 40 36 87 88

KLIK HER og læs hele nyhedsbrevet


Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !