Paratuberculose


Hensigten med kampagnen mod paratuberkulose - PTB - er at få identificeret de kronisk smittede dyr. De smittede dyr isoleres og slagtes, hvorved smittespredning til de raske dyr hindres. I Danmark har man den generelle holdning, at man dræber værtsdyret for sygdomsagens, så agens også dør.
Det er jo lykkedes med Leucose, brucellose, tuberculose, BVD, IBR o.a.
I andre lande vælger man at leve med sygdomme, men at holde dem i ave ved at vaccinere.
Da jeg startede i 1972 med at praktisere som dyrlæge, så jeg jævnligt køer i huldtab og med vandig diarré. Køerne havde det fint og spiste godt. De hurtige landmænd slagtede straks koen, men hos de langsomme kreperede dyret til sidst. Der er ingen behandlingsmuligheder.
PTB er en kronisk, fremadskridende, uhelbredelig TARMsygdom. Der er visse lighedstegn med en kronisk tarmsygdom hos mennesker, der kaldes Crohns sygdom.
Tuberculose er en lungesygdom, paratuberculose er en tarmsygdom.
Det fine ved kampagnen er den fokus, der er kommet på småkalve. Kalven skal have grøn råmælk i god tid og væk fra moderen så hurtigt som muligt.
Det var dyrlæge S. Saxmose, der lavede den første handlingsplan for PTB og Salmonella Dublin, men handlingsplanen virker mod samtlige smitstoffer, der kan tage livet af den nyfødte kalv.
PTB-køer er jo aldrig superkøer. Vi ser jo på udskrifterne, at de har sekundære lidelser bl.a. forhøjet celletal og for lav ydelse - så ud med dem!
Og så en lille "husker". Kvierne skal på græs når miraballetræet blomstrer. Der er meget fokus på indvoldsorm, men vær nu opmærksom på coccidiosen. Udbindingscoccidiosen kan vise sig som en hurtig og ofte dødelig sygdom med vandig diarré 5-8 dage efter udbinding. Her skal dyrene have akut hjælp.
Senere kan de få græsmarkscoccidiose, der ikke er nær så dødelig.


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !