Q-feber


Q feber er en ”ny” kvægsygdom, som er meget omtalt for tiden.
Sygdommen har været kendt  i udlandet siden 1930- erne. Q står for Queensland,
som er den australske region, hvor sygdommen først blev observeret, eller  Query (engelsk), som antyder noget uforståeligt, der skal efterforskes.

Danske avlsdyr til eksport er gennem årene blevet undersøgt for sygdommen, og der er fundet dyr med antistof mod  Q-feber smitstoffet (en såkaldt  rickettsie, hverken bakterie eller virus), så infektionen har også været her i landet, uden at give særlige problemer.
Det nye er nu, at vi oplever sygdomsudbrud, hvor Q-feber ser ud til at være indblandet.
Jeg har selv haft 2 besætninger indenfor det sidste halve år, hvor blodprøver har bekræftet, at

Q-feber er tilstede. I begge tilfælde har vi oplevet køer med høj feber (40 – 41 grC) omkring kælvning, børbetændelser, lungebetændelse, aborter, svage og for tidligt fødte kalve.

Men vi har også fundet reaktion for forskellige virusinfektioner, samtidig med Q-feber: Coronavirus (bedre kendt som årsag til ”omgangssyge” med diarre), Parainfluenza (”omgangssyge” med hoste) og BRSvirus (ses især ved volsomme influeza udbrud hos kalve). Desuden var der reaktion for salmonella i den ene besætning. Samme besætning har for øvrigt en del Paratuberkulose reagenter.

Et fælles træk for disse to udbrud er, at der er indkøbt mange dyr fra flere forskellige besætninger det seneste år, og her tror jeg vi har den vigtigste forklaring på problemerne: Mange dyr med forskellige smitstoffer blandes sammen. Der er mange forhold som belaster dyrene: transport, ny stald, nyt foder, ny rangorden osv. De nævnte virus infektioner virker alle hæmmende på dyrenes immunsystem, og muligheden for, at  ”læsset vælter” er hermed tilstede.

Q-feber smitter med dråber af fostervand, urin og mælk fra inficerede køer. Både køer og mennesker, som inhalerer inficeret materiale, kan smittes. Hos mennesker giver sygdommen influenza lignende symptomer: Feber, ømme muskler, svedeture, stakåndethed. Personalet i Q-feber

besætninger med sådanne symptomer af flere ugers varighed, bør lade sig teste, da ubehandlet infektion kan have ubehagelige langtids virkninger.

Hygiejnen i kælvningsboksen er det vigtigste område at koncentrere sig om, når smittespredningen i besætningen skal bremses.

Ved indkøb af dyr til din besætning bør du planlægge i meget god tid. Køb løbekvier så de kan nå at udveksle virusinfektioner med dine egne ungdyr i god tid inden kælvning. Herved opnår du en mere stabil besætningsimmunitet.


 

Forfattere

Erling Andersen Erling Andersen
Kvægdyrlæge

Strandvej 33, 4. tv., 4220 Korsør
M: 21715294
E: ea@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !