Sanering for PRRS


I mange PRRS-smittede sobesætninger er det muligt at fjerne PRRS. Det kræver kun lidt planlægning i form af en handlingsplan, hvori der bl.a. indgår udtagning af kontrolblodprøver.

Da PRRS første gang blev påvist i Danmark i 1992, gav det anledning til særdeles tabvoldende sygdom i mange besætninger. Situationen blev yderligere forværret, da den amerikanske PRRS-type kom til i 1996.

Siden har vi fået forskellige brugbare vacciner – levende såvel som dræbte – som har været en god hjælp i forebyggelsen af PRRS og et godt værktøj til at opnå kontrol over infektionen. Herved har vi opnået, at sygdommen i dag ikke volder så store problemer som tidligere.

Men siden er andre virusinfektioner kommet til og vi oplever i dag ofte blandingsinfektioner med virussygdomme, dvs. hvor flere slags virus er involveret. Ofte kan grisenes modstandskraft klare én slags virus, men når det kombineres med én eller to andre slags virus, overbelastes og nedbrydes grisenes modstandskraft ( immunitet ), og sygdom med efterfølgende nedgang i produktions-resultaterne er den triste konsekvens heraf.

Et eksempel herpå er kombinationen af circovirus og PRRS-virus. Ligeledes ved vi, at et influenzaudbrud gør mindre skade i de besætninger, hvor der kun er få andre infektioner, som belaster dyrene.

Derfor er kontrol af - eller udryddelse af – virusinfektioner en vigtig del af de løbende handlings-planer i svinebesætningerne.

I praksis viser det sig i mange tilfælde, at det kun er små ændringer i driften, der skal til for at få PRRS til at dø ud. Denne mulighed skal udnyttes, hvor det er muligt, og hvor afstanden til nabo-besætninger er af en størrelse, så risikoen for reinfektion ikke er for stor.

Derfor: Tal med din dyrlæge om saneringsmulighederne i din besætning.


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !