Sommerhilsen fra LVK’s formand

07.07.2017
Sommerhilsen fra LVK’s formand

Sommerhilsen fra LVK’s formand

Inden sommerferien rigtig falder over os, vil jeg benytte lejligheden til at sende en hilsen rundt til jer medlemmer og ansatte i LVK.

Jeg vil gerne starte med at takke for opbakningen til vores årsmøde i februar, hvor der var mulighed for at høre spændende og lærerige indlæg fra LVK’s egne dyrlæger samt inviterede oplægsholdere. I bestyrelsen fik vi lejlighed til at sige tak for det gode samarbejde til Torben Farum, der ikke ønskede at genopstille. Til gengæld kunne vi så byde velkommen til Lars Møller fra Dybvad. Lars driver en bedrift med svin og mink, og jeg er sikker på, at han vil komme med gode input til bestyrelsesarbejdet.

Det er blevet en tradition, at bestyrelsen i LVK tager på en studietur hver andet år. Derfor var vi i maj måned på en kort tur til Spanien for at se nærmere på deres produktion. Vi fik indtrykket af en meget professionel branche, der havde godt styr på tingene. Det springer i øjnene, at nogle EU regler tolkes forskelligt i Spanien i forhold til Danmark, men dette har vi også set tidligere i andre EU lande. Det er også tankevækkende, at de i Spanien bruger ca. 9 gange så meget antibiotika som herhjemme. Man må formode, at de har nemmere ved at styre diarréerne.

Vi besøgte et stort medicinalfirmas hovedkontor og produktion og fik en imponerende rundvisning i deres vaccineudvikling og produktion. Vi besøgte også en meget veldrevet stor mælkeproduktions gård på 850 køer og hørte om deres produktionsvilkår. Der er stigende krav her, også til miljø, dyrevelfærd og medicinanvendelse, men endnu ikke i samme omfang som i Danmark, og slet ikke med samme omfattende kontrolsystem. Desuden er det tankevækkende, at de også i Spanien benytter fremmed arbejdskraft.

EU kommissionen har netop besluttet at udfase brugen af medicinsk Zink over max. 5 år. Dette finder vi i LVK er en meget ambitiøs målsætning, og vi kan være bekymret for, om det går ud over den flotte udvikling, vi har haft på antibiotikaforbruget i DK. Vi støtter helt op om det arbejde, der foregår i branchen med hensyn til at undgå yderligere stramninger i DK, samt at finde gode alternativer til Zink. Vi opfordrer branchen til at presse mest muligt på myndighederne, så vi i Danmark ikke får afkortet de 5 års omstillingsperiode, det vil virkelig give problemer, hvis der ikke gives de 5 års omstillingsperiode.

LVK’s fjerkræafdeling er omstruktureret. Vi er i samarbejde med fjerkræbranchen nået til den konklusion, at der ikke er basis for en fuld bemandet og specialiseret fjerkrædyrlægeafdeling i DK. Derfor har vi opløst vores formelle samarbejde med branchen. Vi har tilpasset bemandingen til dette, så vi nu har 1-2 dyrlæger, der kan rådgive i fjerkræ. Der kan nu kun indsendes materiale til laboratoriet efter nærmere aftale, idet vi ikke har bemanding som kan sikre, at der kan obduceres dyr i Hobro.

Jeg vil også benytte lejligheden til at varsle en kommende medlemsundersøgelse. I skal vide, at vi landmænd i bestyrelsen er helt bevidste om, hvad der kommer i indbakken fra Danmarks statistik, myndigheder osv. ude hos jer medlemmer. Derfor har vi de senere år været meget tilbageholdende med at sende den slags ud. Vi synes imidlertid, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi har behov for at få nogle tilbagemeldinger på jeres oplevelse af den service vores dyrlæger yder, samt hvordan I øvrigt oplever samarbejdet med LVK. Jeg håber, at I vil tage jer tid til at besvare skemaet, så vi får noget at arbejde videre med.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle en god sommer. Jeg synes det er længe siden, at vi har haft så positive vinde i vores erhverv. Prisprognoserne på vores produkter i kvæg og svin ser fornuftige ud i den kommende tid, og afgrøderne står generelt rigtig godt rundt omkring i landet. Minkskind priserne er dog stadig alt for lave.

Jeg håber I har mulighed for nogle ferie- eller fridage, så der kan lades op inden høsten rigtig går løs.

God sommer til jer alle.
Med venlig hilsen
Peter Hjort Jensen formand


 

Forfattere

Peter Hjort Jensen Peter Hjort Jensen
Formand, gdr.

Kristiansmindevej 11, Nybrogård, 8500 Grenaa
T: 86387877
M: 23250877
E: phj@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !