Status i besætningerne og veterinære omkostninger


I projektet har der været fokuseret på generel forebyggelse af sygdom, mælkekvalitet, kalvesundhed, og lavt medicin- og tidsforbrug. Besætningernes status ved projektets officielle afslutning den 1/8-05 fremgår af nedenstående skema - ved de to yderste kolonner er data fremkommet ved "nøgletalstjek" (Dansk Kvæg).

Formålet med projekt Ny Sundhedsrådgivning i malkekvægbesætninger har været, at skaffe et praktisk grundlag til vurdering af mulighederne for en moderniseret bekendtgørelse. I bekendtgørelsen ønskes krav til besætningsejer og dyrlæge om at fokusere på fastlagte risikogrupper i besætningen, og besætningsejeren har samtidig adgang til at førstegangsbehandle ved aftalte diagnoser f.eks. yverbetændelse.

I projektet har deltaget 113 besætninger fordelt over landet, og projektet sluttede officielt pr. 1/8 med mulighed for forlængelse indtil 31/12 2005, da lovgivningen forventedes færdig ved årsskiftet. I skrivende stund er det dog uvist, hvornår bekendtgørelsen er klar til ikrafttræden.

Arbejdet i besætningerne
I de 10 deltagende besætninger fra LVK har det været tilstræbt kun at gennemføre de elementer af projektet, der umiddelbart ved samråd med besætningsejeren har kunnet forventes at højne besætningens sundhed og produktivitet. Projektet som sådan har givet muligheder for at optage en række forskellige data på nykælvere, køer ved goldning, nyfødte kalve og øvrige grupper af dyr der kunne anses som risikogrupper. Optagelsen af data – se nedenstående skema – i disse 10 besætninger har derfor kun omfattet de for projektets gennemførelse nødvendige forhold – eksempelvis har den enkelte ejer ved diagnosen yverbetændelse således kun optaget koens celletal ved kælvning og goldning, og der er ikke af dyrlægen vurderet huld, målt niveau af ketonstof, undersøgt bør og skede mv. – dyrene i risikogrupperne er blot tilset, og dyr med unormale forhold undersøgt klinisk.  

Opnåede resultater og omkostninger
Som det fremgår af nedenstående skema har der været fokuseret på generel forebyggelse af sygdom, mælkekvalitet, kalvesundhed og lavt medicin- og tidsforbrug.
Veterinære omkostninger pr. årsko opnås ved at lægge de 2 kolonner medicin/apotek/årsko og honorar/medicin fra bil/årsko sammen, og som det fremgår ligger beløbet pr. årsko mellem 381 kr. og 538 kr. Besøgsfrekvensen i projektet har været fastlagt ved at den 3. kælvning indenfor én uge har medført besøg i den pågældende uge. Alle besætninger har skullet besøges mindst hver 2. uge.

Besæt-

ningsnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gns. af de 25 bedste besæt-ninger i DK

Gns. af alle besæt-ninger i DK

Årskøer

130

126

165

64

133

147

92

107

122

135

93,6

99,6

Celletal

3 mdr tværsnit

185

101

120

137

75

115

176

148

207

108

206

240

Celletal 12 mdr tværsnit

193

154

154

183

128

131

191

178

220

110

Mgl. kvalitets

Tillæg(øre)

1,0

0,4

0,4

0,6

0,3

0,1

0,5

0,6

2,0

0,8

1,6

3,3

Ydelse

10.738

9.453

10.098

10.459

11.366

10.723

10.829

9.785

9.554

10.236

Behandl. frekvens – yverbetændelse

0,28

0,52

0,55

0,44

0,19

0,1

0,46

0,47

0,41

0,22

0,48(stk.)

0,40(stk.)

Medicin/ apotek/ Årsko

69,0

137,0

177,0

171–inkl. fedekalv

133,0

90,0

91,0

147,0

103,0

76,0

Honorar/ medicin fra bil/ årsko

354

401

290

440–inkl. fedekalv

278

382

342

275

278

388

Døde kalve pct

5,6

0

4,3

0

1,7

1,2

3,1

1,8

1,5

1,6

4,3

5,0

Døde køer, pct

1,5

0

3,6

3,1

2,2

4,1

5,4

1,9

1,6

5,9

4,7

5,7

  

  

Denne artikel er foretaget på baggrund af NySr projekt - for at se projekt tryk her..


 

Forfattere

Henrik Larsen Henrik Larsen
Kvægdyrlæge

Dybbølvej 13, 8600 Silkeborg
M: 21715283
E: hl@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !