Tilskud til nykælverkoen ud fra den enkelte kos status

10.04.2012

Tilskud til nykælverkoen bør rettes til efter den enkelte ko. Der er stor forskel på køerne der kælver ind og dermed er der også stor forskel på den behandling de har størst gavn af – f.eks. har ketotiske køer brug for ekstra propylenglycol (glucose precursor), køer der ikke æder optimalt i bare nogle få dage har brug for ekstra calcium, kalium og magnesium. Ældre køer har brug for ekstra calcium og langliggerkøer mangler ofte ekstra phosphor. Desværre kendes den eksakte dosis ikke. Og det forklarer ydermere at ”one-size-fits-all” ikke gælder mht standard behandling af køer omkring kælvning.

Der refereres til ketose type II flere steder. Type I er den nemme ketose, som ganske basalt opstår her og nu fordi koen ikke får nok energi fra fodringen. Den er meget nem at behandle og de kommer sig som regel hurtigt efter 1 behandling.
Type II er mere kritisk. Den opstår typisk allerede inden kælvning og er svær at behandle. Det er altså primært den vi ser de første 14 dage efter kælvning og den er ofte associeret med fedtlever. Mælkeproduktionen er lav og der er et højt niveau af binyrebarkhormon i koens blod. Derfor vil ekstra steroider sandsynligvis ikke hjælpe og kan lede til sukkersyge (hyperglycæmi). Gentagne behandlinger med binyrebarkhormon eller behandling med dextrose i blodet vil øge risikoen for udvikling af for lavt kalium-indhold i blodet. Derfor bør disse ketoser højest behandles med steroider 1 x og IKKE samtidig med glucose i blodet - giv i stedet propylenglycol i 3 dage. Som udgangspunkt bør de milde ketoser af denne slags kun behandles med propylenglycol i 3 dage.

Og husk så: De køer der giver problemer efter kælvning, er køer der af uvisse årsager har haft nedsat tørstofoptagelse de sidste 14 dage inden kælvning. Optimal tørstofoptagelse sikres nemmere ved at lave en belægning ved deres foderbord på max 80% de sidste 14 dage inden kælvning og de første 14 dage efter kælvning (kompensation med ekstra energirigt foder vil selvfølgelig kunne ende i sur vom, så det er ikke løsningen). Derudover er det den gruppe køer der bryder sig mindst om dårligt foder, hvilket betyder at der kan være endnu en gevinst ved at blande 2 x dagligt og skubbe ind hyppigt i løbet af dagen. Ofte vil køer, som har haft en dårlig opstart ved en kælvning også være de køer, som har størst sandsynlighed ved at dø efter næste kælvning - så lav aktivt en liste over disse køer med kommentarer til den enkelte ko, man plejer jo at glemme. Hvis ikke de blot kodes 60 med det samme.

Skemaet er ment som et opslagsværk – hvis uheldet alligevel er ude…
Har du propylenglycol, phosphat, calcium gel/pasta, kalk til blod, select balance og select nykælver, selekt appetitvækker samt becoplex, da kan det meste klares ved den rette indsats. I sidste ende er det vigtigt at balancen mellem de enkelte mineraler er på plads for at koen bliver så frisk at den atter indgår i produktionen.

>> KLIK HER og hent skema <<


 

Forfattere

Marie Skau Marie Skau
Kvægdyrlæge

Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding
M: 21715299
E: ms@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !