Varmen er ikke i sig selv årsag til forhøjet celletal


Manglende vitaminer i ensilagen fra sidste år har stor betydning for køernes svigt i immunforsvaret og dermed stress med forhøjet celletal til følge

Det er meget almindeligt forekommende at celletallet stiger hen over sommeren. Normalt er det ikke alle køer der stiger, men typisk de køer som i forvejen ligger over 200.000 i celler. Altså køer med mere eller mindre kroniske yverskader. Det er alment kendt at temperaturer over 18-21 grader kan stresse køerne og dermed resultere i forhøjet celletal, men ikke alle somre er lige varme og vi ser problemet alligevel. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt at ikke alle køer stiger i celletal. Der er altså flere faktorer blandet ind i det forhøjede celletal hen over sommeren.

Jo ældre ensilage des færre vitaminer
Vitaminer henfalder over tid. Kik blot på din sidste vitaminblanding. Holdbarheden er sjældent mere end tre måneder og det er fordi vitaminerne forsvinder som tiden går. Det samme gør sig gældende i ensilagestakken. Det er svært at sige hvornår vitaminindholdet er så lavt i ensilagen at der skal suppleres ekstra, men når der ses tegn på stress i besætningen bør der tildeles ekstra E-vitamin. Mange besætninger har overlap mellem ny og gammel græsensilage på 2-3 måneder, det kan netop af denne grund ikke anbefales med mindre man supplerer med naturligt E-vitamin.

E-vitamin styrker immunforsvaret
Undersøgelser har vist at goldkøer kræver 2500 i.e. naturligt E-vitamin/ko/dag for at undgå et fald i serum heraf omkring kælvning. Et fald i serum på køer i denne stressende situation er meget uønsket. Det menes at lakterende køer kan nøjes med 1500 i.e./ko/dag – i USA har man set gavnlig effekt på yversundheden ved brug af naturligt E-vitamin på op til 4000 i.e. Køerne udnytter det naturlige E-vitamin langt bedre end det syntetiske og derfor er det grund nok til at vælge dette trods en prisforskel.

Erfaringer hen over sommeren
Hen over sommeren har jeg afprøvet ekstra tildeling af naturligt E-vitamin i flere besætninger, ud fra ovenstående anbefalinger. Som sagt mener jeg at celletallet hen over sommeren er et multifaktorielt problem, men E-vitamin har meget at sige. Derfor så jeg heller ikke bemærkelsesværdig forskel i alle besætninger, men langt hovedparten så en tilfredsstillende effekt efter ca. 14 dage. I takt med at ny græsensilage er introduceret i foderrationen, er den ekstra tildeling af E-vitamin trappet ned uden problemer.
Ligeledes var der god effekt i én besætning, som udvidede og købte en del køer ind. Sådanne køer er udsat for et voldsomt pres, det gav straks en del celleproblemer. Bortset fra nogle få behandlinger kom resten sig fint, udelukkende ved straks at påbegynde ekstra tildeling af E-vitamin.
Derfor bør man forsøge med ekstra naturligt E-vitamin så snart man ser tegn på stress i besætningen, som ikke kan afhjælpes på anden måde.


 

Forfattere

Marie Skau Marie Skau
Kvægdyrlæge

Gl. Kongevej 12, 6000 Kolding
M: 21715299
E: ms@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !