Første rådgivningsbesøg
Når den ansvarlige for en minkfarm første gang modtager et rådgivningsbesøg, skal besætningsdyrlægen undervise den ansvarlige for minkfarmen i emnerne:
Smittebeskyttelse, burindretning, optegnelse over døde mink og medicinanvendelse samt korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink.

LVK minkdyrlægerne har udarbejdet program og diverse plancher til brug ved denne undervisning 
 

Generelle opgaver ved alle rådgivningsbesøg
• Klinisk undersøgelse af minkens sundhedstilstand i alle staldafsnit. Tilsyn med sygeafdelinge
• Gennemgang af medicin og dødsfaldsregistreringer
• Diskussion af smittebeskyttelse
• Obduktioner af døde mink
• Udarbejdelse af skriftlig rapport  

 

 


 

For mere information kontakt

Peder Elbek Pedersen Peder Elbek Pedersen
Minkdyrlæge – Teamleder

Aldumvej 2, 8722 Hedensted
M: 21715301
E: pep@lvk.dk
 
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !