ÅRSMØDE 2011

29.03.2011
ÅRSMØDE 2011

Tirsdag den 29. marts, kl. 12.00
 
Program
 
12.00: Ankomst, registrering og mulighed for forfriskning (sandwich, øl, vand og kaffe)
 
13.00: LVK årsmøde jf. vedtægterne:
 

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag.
 • (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse.)
 • Valg af bestyrelsesmedlem(mer) samt 2 suppleanter.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt 

14.00: Pause
 
14.15: Fokus på fødevare produktionen i Danmark, med indlæg af:
 

 • Viceformand Niels Jørgen Pedersen, Landbrug og Fødevarer
 • Veterinærdirektør Per Henriksen, Fødevarestyrelsen
 • Kommunikationsdirektør Anne Villemoes, Danish Crown

 
15.45: Kaffe pause
 

16.15:
Faglige indlæg ved hhv. LVK Kvægdyrlægerne og LVK Svinedyrlægerne
 

18.00:
Giv optimismen et facelift.
Indlæg af coach og foredragsholder Arne Nielsson.
 

19.00:
Middag

 For yderlige information kan du ringe til vort hovedkontor på tlf. 9852 0044.
 
Download indbydelsen som PDF her

>>Klik her for at tilmelde dig årsmødet<< 


Klik her og læs Bestyrelsens årsberetningen 2011  


Årsrapport 2010

Klik på for at læse årsrapport i stor format

Download Årsrapport som PDF her

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !