Chlamydia...

11.12.2014
Chlamydia...

- Et nyt reproduk-tionsproblem?
På det halvårlige møde for svinepraktiserende dyrlæger DVHS november blev der stillet skarpt på reproduktion og årsag til aborter ved søer.
Temaet var valgt ud fra oplevelsen af, at der er et sti-gende - muligvis nyt problem i besætningerne henover det sidste 1½ år.

Fra praksis er der rapporteret om stigning i tilfælde af omløbere og kastninger. Særligt synes der at være en stigning i forekomsten i enkelte fare-hold, der resulterer i lave faringsprocenter i besætninger, hvor dette nor-malt ikke er et problem. Rådne fostre samt svækkede grise til faring, og efterfølgende stigende forekomst af flåd ved søerne er ligeledes observeret...

 

KLIK HER og læs hele artiklen med svinefagdyrlæge Helle Kjærsgaard, LVK
Bragt i SVINEekspressen, december 2014Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !