God økonomi i Mycoplasma-vaccination

11.02.2008
God økonomi i Mycoplasma-vaccination

Når der er dårlige tider i svineproduktionen, og lav eller ingen indtjening, er det nærliggende at gå på omkostningsjagt. Mange producenter har forespurgt på mulighederne for at undlade mycoplasma lungesyge vaccination for derved at spare en udgift på ca. 4-7 kr pr. gris afhængigt af den valgte vaccinationsstrategi i besætningen.

En ny dansk undersøgelse udført af 8 svinedyrlæger har vist, at der kan være store omkostninger forbundet med at have mycoplasma lungesyge i slagtesvineholdet.

I undersøgelse indgik 126 slagtesvinebesætninger med kendt sundhedsstatus og tilgængelige E-kontroldata. Undersøgelsen viste, at slagtesvinebesætninger med mycoplasma i forhold til mycoplasmafrie besætninger havde en gennemsnitlig daglig tilvækst der lå 37 gram lavere og et foderforbrug pr. kg tilvækst der lå 0,08 FE højere.

I en periode med høje foderpriser kan selv en mindre ændring i foderforbruget have stor indflydelse på dækningsbidraget (DB).

Med de nuværende foderpriser vil selv en ændring på 0,08 FE kunne ændre DB pr. gris med ca.15 kroner. Hvis mycoplasma lungesyge er et problem i besætningen vil der derved kunne være en nettogevinst på ca. 10 kroner pr. gris i sparet foder, når der gennemføres mycoplasma vaccination. I tillæg kommer der en bedre velfærd og sundhed i besætningen, som kan bidrage positivt i form af lavere dødelighed og sparede medicinomkostninger.

Diskuter med din LVK dyrlæge, om der er behov for mycoplasma vaccination i din besætning.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !