Huld styring i vintermånederne

22.12.2010
Huld styring i vintermånederne

Grundlaget for næste år hvalperesultat starter allerede nu. Jeg har i mit område omkring Esbjerg erfaret, at der sidste år på nogle farme har været et vigende hvalperesultat, i forhold til tidligere år. Dette kan have mange årsager, men det er min vurdering at den hårde vinter sidste år, kan være en del af årsagen. Huld styringen i vinter månederne vil altid være en udfordring.

Der er ikke to år der er ens, og det er vigtigt at man tager bestik af vejrforholdene, der vil være forskellig fra år til år. Derfor er det vigtigt, at man lægger den rigtige fodringsstrategi og justerer den efter de forhold der er gældende det pågældende år. En vinter med lange perioder med frost og koldt vejr vil i langt større omfang tære på minkens depoter. Det betyder, at man i højere grad må kompensere ved en øget foder tildeling. Ellers risikere man at minken taber sig så meget, at man risikere at miste for mange dyr på grund af underernæring, hvilket er dyreværnsmæssigt uforsvarligt.

Når man taler om huld styring er der vigtigt, at man her i december og starten at januar får kørt hannerne ned i et passende huld. Jeg mener, at den optimale huld karakter vil være 2 til 3. Husk at tjekke om alle har to sten. Det har stor betydning for hvalpe resultatet, at antallet af sterile hanner er på et minimum. En steril han parrer oftest 6 tæver og vil derfor betyde, at man mangler 30 – 35 hvalpe næste år. Derfor har gold procenten stor betydning og derfor er huld styringen af hanner vigtig.
Dernæst er det vigtigt at tæverne køres passende ned i huld inden flussing i slutningen af februar måned. Det er vigtigt, at man ikke lægger for kraftigt ud i starten af vinter perioden. Der er ingen der ved, hvordan vejret bliver en måned frem, og det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at lægge ret meget vægt på tæven igen, hvis den først har tabt sig. Derfor er det vigtigt, at man tager syrings redskaber i brug for at sikre sig at tæven har et passende huld og reduktion af vægt i løbet af vinter månederne.

Den letteste måde er, at man regelmæssig gennemgår nogle fag og giver hver enkelt mink en karakter på den velkendte skala fra 1 til 5. Tjek de samme mink hver 14. dag og juster fodringen efter, hvad man finder. Som udgangspunkt vil jeg ikke have tæverne længere ned end huld karakter 2.
En anden måde er, at man på samme måde vejer et passende antal mink hver 14. dag. Der er i dag fælder med indbygget vægt, hvilket gør det let og præcist at følge vægten på dyrene. Ofte er den halve time hver 14. dag givet godt ud. De vil komme mange fold tilbage næste hvalpesæson. Hvis man har mange farvetyper, kan det være en ide at veje nogle fag i hver farvetype, da der kan være nogen forskel. Min grænse for vægt er, at tæverne ikke må komme længere ned end 1000 g. Det er meget vigtigt at se, om der pludselig dør flere tæver i en kort periode. Vej dem og føl på dem. Ofte vil de være meget tynde og have en vægt på omkring 800 g. hvilket er uforsvarlig.
 

Nyd julen og den stille tid i januar og februar måned og glæd dig til næste hvalpesæson.
 

LVK minkdyrlæge
Jan Kjeldsen
 


 

Forfattere

Jan Kjeldsen Jan Kjeldsen
Minkdyrlæge

Strandbygade 68 1. th., 6700 Esbjerg
M: 40768002
E: jak@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !