Hvordan reducerer vi risikoen for urinvejslidelser hos mink?

30.04.2019
Hvordan reducerer vi risikoen for urinvejslidelser hos mink?

Især i juli måned oplever mange minkavlere dødelighed blandt store hanhvalpe grundet urinvejslidelser. Diagnosen stilles oftest ved obduktion, hvor der ses tydelige forandringer på blæren (billede) som følge af blæresten og blærebetændelse. I nogle tilfælde ses også nyrebækkenbetændelse og nyresten (billede 2 - pdf).

En pilotundersøgelse udført af LVK Minkdyrlægerne i 2015 viste, at ca. en tredjedel af de minkhvalpe, der dør i vækstsæsonen, dør som følge af urinvejslidelser, og at der er en vis variation i forekomsten på forskellige minkgårde. Som følge heraf har LVK Minkdyrlægerne i samarbejde med Københavns Universitet med støtte fra Innovationsfonden og Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond igangsat et Erhvervs PhD projekt med det formål at udarbejde nye rådgivningsværktøjer til forebyggelse og behandling af urinvejslidelser hos mink.
 
PhD projektet er opdelt i fire delprojekter:

 

  1. Managementundersøgelse med 20 minkgårde, som skal undersøge relevante managementparametre (fx fodring, vandkvalitet, hygiejne) i forhold til gårdenes forekomst af urinvejslidelser hos minkhvalpe i juli måned.
  2. Arvelighedsundersøgelse, hvor familierelationen mellem hvalpe, der dør af urinvejslidelser, undersøges.
  3. Behandlingsstudie, hvor effekten af antibiotikabehandling belyses.
  4. Forebyggelsesstudie, hvor bl.a. effekt samt tidspunkt for ammoniumkloridtilsætning undersøges.

Forekomst af urinvejslidelser på 20 minkgårde:

Efter projektets første år er der kommet flere interessante resultater. Som et led i managementundersøgelsen er 20 minkgårde fulgt nøje gennem sæsonen 2018. Alle bliver fastlagt om muligt. Dertil findes i FurFarm Web familiehistorikken på alle gårdens dyr. Ved kombination af disse data fra Kopenhagen Fur med dyredata fra årene 2013-2015 har vi undersøgt, om hvalpe har en øget risiko for at dø af urinvejslidelser, hvis forældredyrene kommer fra et kuld, hvor...

Bragt i Pelsdyrbladet, april 2019, af Karin Mundbjerg, Tove Clausen, Ida Sebbelov, Anders Tolver, Peder Elbek Pedersen og Anne Sofie Hammer

>> KLIK HER for at læse hele artiklen

 Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !