Hygiejne i vådfoderanlæg og siloer

12.02.2008
Hygiejne i vådfoderanlæg og siloer

For at opnå den rigtige foderoptagelse, foderudnyttelse samt sunde og raske dyr er det vigtigt, at holde et højt niveau på hygiejnen i fodersiloer og foderkøkkenet. Der er 2 områder, som har væsentlig indflydelse på produktionsresultaterne. Den ene er dannelse af toksiner i siloer, transportudstyr og mølleudstyr. Den anden er uønsket mikrobiologisk aktivitet i blandekar og vådfoder streng.

Siloanlæg bør tømmes fuldstændigt jævnligt, så det sikres der ikke sætter sig ”kager” i kanten af siloen. Sådanne kager udvikler ret hurtigt fugt og dermed også toksiner, som er direkte skadelige. Når siloen er tømt skal den renses helt ud for støv og det skal sikres at der ikke er skader på siloen, hvor fugt kan trænge ind og ødelægge foderet. Hvis vi ser på brødindustrien, så desinficerer de siloen med et røgdesinfektionsmiddel, så al svampevækst dræbes. Det er lagersvampe som danner toksiner. Disse kan fjernes med produktet Fumispore, som er effektivt i denne sammenhæng.

Når foderet skal fra siloen til blandekaret er der to kritiske områder, som der bør være fokus på. Det ene er i forbindelse med mølleriet. Her dannes store mængder varme og frigives masser af fugt. Denne varme og fugt bør fjernes via en udsugning ellers er der stor risiko at der dannes rigtig gode betingelser for dannelse af svampe og hermed toksiner i de tilsluttede redlere eller rør. Det andet fokusområde er tilslutningen til blandekarret. Her bør der isættes melspjæld, så der ikke kommer fugt op i rørene, så svampe får mulighed for at etablere sig i denne del af transportsytemet. På trods af der tages de nødvendige forholdsregler med at undgå fugt, bør anlægget tilses med faste mellemrum. Det ville være klogt, at gøre det en gang hver 14 dag.

Det er vigtigt at sikre en god og sund mikrobiologi i blandekar og rørstrenge. For at dette kan lade sig gøre skal anlægget være opbygget korrekt. Der må absolut ikke være nogle blinde rørstrenge. Disse vil altid indeholde gammelt foder og masser af bakterier. Jeg har set Camphylobacter stortrives i sådan en blind streng. Så alle rør bør kortes mest muligt ned, en ende på 30 cm er lang nok til at lave ballade. Hvis der er vandtilførsel i bunden af tanken skal det sikres, at der ikke kan rende foder baglæns i vandtilførslen. Hvis foderet kan løbe baglæns kan der her skabes grobund for uønsket bakterie vækst. Den generelle hygiejne i vådfoderkar bør være i en fast rytme, med vask af tanken indvendigt en gang om ugen. Det gøres lettest med en højtryksrenser og eventuelt med en børste lige rundt om mandehullet. Dette er for at sikre et sundt miljø i blandetanken og bør sættes i system som en fast rutine. Derudover bør blanderummet altid holdes rent og hygiejnisk.

Efter behov kan det være en god ide, at vaske hele anlægget. Det kan være hvis der er dårlig ædelyst hos søerne, mange gaspustere, lav tilvækst hos slagtesvinene. Ikke sagt, at en vask løser alle problemer, for der kan også være andre årsager til disse problemer. Men jeg oplever næsten altid at en vask giver et løft i produktionsresultaterne. Du skal regne med at en vask af anlægget er en dagsopgave, som skal være planlagt i forvejen.

1.       Hver enkelt streng tømmes for foder. Det gøres lettest ved at sætte en slange på returløbet og pumpe foderet ud i en gyllekumme. Der er flere der har fået sat 2 haner og en rørstreng ud til en gyllekumme, så det er nemt at tømme anlægget.

2.       Derefter skal der tilsættes sæbe til hver enkelt foderstreng i afmålt mængde. For hver meter er der 2,6 liter væske, hvilket betyder at en streng på 200 m indeholder lige over 500 liter væske. Det vil være mest optimalt, hvis der kan skaffes varmt vand som har en temperatur på 35-40 grader. Den type produkt der skal anvendes er et basiskprodukt som kan løsne fedt og protein desuden skal det indeholde tensider så der sker en forsæbning af fedtet, så det kan transporteres ud af rørene, Hvis der bruges rent kaustisk soda skal temperaturen være min. 40 grader for at der er en god effekt. Endelig bør produktet indeholde en mineralbinder så mineraler kan transporteres ud af rørene. Vi anbefaler Inciprop FS, som skal bruges i en 2% opløsning og arbejde i 2 timer i rørene, dette produkt har også den vigtige egenskab at det ikke skummer. Det betyder at til en rørstreng på 500 liter skal der bruges 10 liter sæbe. Ved flere rørstrenge recirkuleres sæbe opløsningen på skift i hver rørstreng.

3.       Sæbe og skidt skylles ud af rørene med rent vand.

4.       Efter anlægget er skyllet rent tilsættes et vanddesinfektions middel, så alle kim er dræbt. Vi anbefaler Incimaxx Oxi i en 1% opløsning.

5.       Herefter kan der igen blandes foder.

Hele processen tager 5-8 timer alt efter hvor mange strenge, der er på anlægget, men det er som regel indsatsen værd sat i forhold til de produktionsfremgange der ses bagefter. Efter vasken bør du også have en strategi for, hvordan der startes op med mælkesyrebakterier.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !