Kære medlemmer af LVK

09.03.2018
Kære medlemmer af LVK

Kære medlemmer af LVK.

De seneste dage, er vi i LVK blevet kontaktet af en række medlemmer der spørger, hvordan vi forholder os til udtalelsen fra Den
Dansk Dyrlægeforening (DDD) i Landbrugsavisen.

DDD direktør Børge Jørgensen blev spurgt til dyrevelfærden i forbindelse med en storkonflikt og svarede at ”Svineproducenterne afliver i forvejen 25.000 smågrise om dagen, så kan de jo bare aflive nogle flere”.

Vi vil fra LVK’s side gerne slå fast, at vi synes det er en helt igennem upassende og perfid kommentar Børge Jørgensen kommer med. For det første fordi Børge Jørgensen ikke har forståelse for problematikken omkring tallet 25.000, men også fordi han viser udpræget manglende forståelse og sympati for hans medlemmers kunder, nemlig de danske husdyrproducenter.

Vi vil fra LVKs side, stærkt opfordre parterne i konflikten til at finde en løsning, så det ikke bliver dyrene der bliver gidsler i en evt. konflikt.

Som formand for LVK blander jeg mig ikke i, om vores dyrlæger er organiseret i DDD eller ej. Det må være en personligt valg for den enkelte. Jeg er dog vidende om, at der er dyrlæger der har meldt sig ud af DDD, da de havde svært ved at se sig selv i en forening, hvor langt størstedelen af medlemmerne arbejder i det offentlige eller med smådyr, og derfor har en hverdag og arbejdsdag der ligger meget langt fra dagligdagen for en LVK dyrlæge.

Vi arbejder på at få lavet en kommentar til Børge Jørgensens indlæg i næste uges landbrugsavis.

På LVK’s vegne

Peter Hjort Jensen


 

Forfattere

Peter Hjort Jensen Peter Hjort Jensen
Formand, gdr.

Kristiansmindevej 11, Nybrogård, 8500 Grenaa
T: 86387877
M: 23250877
E: phj@lvk.dk
 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !