Lawsonia sanering

06.05.2008
Lawsonia sanering

Sanering mod Lawsonia kan betale sig.

Lawsonia sanering – en case.

Sammendrag.

·          Medicinsk sanering mod Lawsonia kan lade sig gøre i forbindelse med opstart af ny besætning eller ved totalsanering.

·          Økonomiske kan saneringen betale sig, primært i form af et reduceret foderforbrug.

Beskrivelse.

Lawsonia-diarré kender de fleste som en grålig diarré ved ungsvin fra ca. 3 uger efter fravænning og senere.
Diarrén koster økonomisk i form af nedsat tilvækst, øget foderforbrug og øget medicinforbrug i en periode.
Muligheden for at sanere imod Lawsonia foreligger i de situationer, hvor en besætning er under opstart enten en ny besætning eller i forbindelse med totalsanering.
I denne artikel tager vi udgangspunkt i en besætning i Nordjylland, hvor der blev lavet en Lawsonia-sanering i forbindelse med en totalsanering. I denne besætning ikke en hel problemfri sanering. Forløbet foregår i perioden 2003-2006.

Case.

Besætningen består af 400 årssøer med salg af 30 kg´s grise.
Der blev taget beslutning om totalsanering på grund af vedvarende problemer med ondartet lungesyge og PMWS, med høj dødelighed og højt medicinforbrug.
Ejendommen blev tømt for dyr, og staldene gjort rene og desinficeret ifølge SPF regler.

330 SPF polte blev indkøbt til karantæne på nabo ejendom.

Lawsonia saneringen blev her gennemført med Tylan i 4 uger:

·          2 uger med Tylan opløseligt pulver i karantæne inden hjemtagelse. Dosis 0,6 gram pr 100 kg dyr pr dag.

·          2 uger med Tylan oralt pulver 2 % efter hjemtagelse. Dosis: 20 gram pr 100 kg dyr pr dag.

Der blev ikke gennemført vask af dyrene ved denne sanering.

3 år efter saneringen opstår der pludseligt 5 kastninger i ét hold. Der er søer i forskellige staldafsnit, der bliver syge/blege, og enkelte har blodig diarré 7 søer/polte døde igennem forløbet. Obduktion viste blødning til tyktarmen og ved efterfølgende indsendelse blev der påvist Lawsonia intracellularis.
Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !