Nyhed hos LVK

14.03.2006
Nyhed hos LVK

Probiotika – der virker!

Et nyt produkt på det Danske marked der aktiverer probiotiske bakterier - så de virker

Det er velkendt at brugen af Probiotika til grise kun sjældent giver den virkning vi forventer.
Prisen for produkterne er høj og producenterne anbefaler derfor ofte alt for lave doseringer.
Der loves også at de probiotiske produkter er formuleret på en sådan måde at de tåler behandling i foderet, tåler høje varmegrader og at de stadig virker.

Fakta er, at probiotiske bakterier slet ikke tåler varme, de er som regel inaktiverede i salgsformuleringen og de ”når” derfor slet ikke at kolonisere i fordøjelsessystemet som de skal.
Dette, og de meget lave doseringer fører til meget varierende resultater med brugen af probiotika, hvad enten de anvendes i fodersystemer til søer eller smågrise.
Det er meget ofte at resultaterne udebliver.

Hvordan kan man opnå effekt af Probiotika så de virker?
Firmaet KeTox A/S har udviklet en speciel organisk aktivator for probiotiske bakterier som både får bakterierne formeret til et antal så der kan bruges tilstrækkeligt med bakterier uden at det går ud over økonomien.

Desuden sørger aktivatoren for at bakterierne kommer ud af den inaktiverede tilstand og at det er nye og aktive bakterier som anvendes.

Produktet hedder ”T.P.P.” Turbo Pre Pro og består af en 2 liters beholder med en særlig udviklet organisk aktivator.
Landmanden fylder beholderen med rent vand og der tilsættes den bakterietype som man vælger på markedet (en af de registrerede) Der tilsættes kun ca. 5 g probiotiske bakterier.
Beholderen rystes nu grundigt og stilles til ”aktivering” i ca. 24 timer ved 25 – 30 ºC.
Nu er de 5 g bakterier blevet til mange mange flere, og ikke nok med det, det er nye og aktive bakterier som virker med det samme.
Sæt en ny Aktivator ”til gæring” ca. hver 2. dag og tilsæt til foderet direkte i vådfodertanken.

Hermed tilsættes tilstrækkelig antal bakterier uden af det går ud over økonomien og de virker så snart de kommer i foderet.

T.P. P Turbo Pre pro er blevet afprøvet i flere besætninger med rigtigt gode resultater
Probiotika forbedrer den mikrobielle omsætning i grisenes mave/tarmsystem.

Hos søer betyder det bedre foderudnyttelse med deraf følgende:

·         Færre gaspustere
·         Bedre kondition ved faring og derfor færre dødfødte
·         Øget mælkeproduktion
·         Højere fravænningsvægt
·         Mere ensartede kuld ved fravænning.


Ved foderskifte og mange andre situationer, hvor grisene udsættes for stress-påvirkninger virker probiotiske bakterier også forebyggendeTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !