Status på ny sundhedsrådgivning

26.11.2007
Status på ny sundhedsrådgivning

Ny sundhedsrådgivning i kvægbesætninger har nu fungeret et år, så det kunne være passende at gøre status på ordningen.  

445 af landets ca 4000 malkekvægsbesætninger har tilsluttet sig, svarende til ca 11%, og der står godt 80.000 køer i disse besætninger,  rundt regnet 15% af det totale antal malkekøer i Danmark.  Disse køer betjenes af 130 forskellige dyrlæger, ca. 30% af de 400 danske dyrlæger, som har kvæg som deres væsentligste beskæftigelses område.

De 10 dyrlæger i LvKs kvæggruppe betjener tæt ved 18.000 køer, fordelt på 78 aftaler, så vi må sige, at arbejdet i NY sr er blevet en betydelig del af vores hverdag.

For de fleste medlemmer, som kører NY sr, er det uden tvivl et væsentligt argument, at de herved har mulighed for at indlede behandlinger for de mest almindelige sygdomme i deres besætning, straks behovet konstateres, og med et minimum af tidsforbrug, sammenlignet med den situation, hvor et dyrlægebesøg skal passes ind i en arbejdsdag, som i forvejen er travl.. Den tid, som bruges på at holde sig  klar til dyrlægebesøg, kan ikke udnyttes ligeså effektivt til andre opgaver, og dine køer kommer også let til at spilde deres dyrebare tid på at stå opbundet, mens de venter på dyrlægen, i stedet for at æde, drikke, hvile, tygge drøv, og producere mælk. Desuden  giver tidlig indsat behandling  altid det bedste resultat.

I NY sr foregår besøgene til aftalt tid, og den systematiske arbejdsmetode betyder, at  optræk til sygdom opdages meget tidligt i forløbet, ligesom de indsamlede data (kliniske registreringer) kan analyseres så en uheldig udvikling i tide kan rettes op, inden skaden bliver for stor.

Den frihed, som systemet giver kvægbrugeren, indebærer naturligt nok også et ansvar, nemlig ansvaret for, at symptomer og behandlinger registreres i Kvægdatabasen, indenfor ret snævre tidsrammer, som det også er kendt fra indberetning af kælvninger og omsætning af dyr. Det kræver tilvænning at få lagt disse registreringer ind i den daglige rytme; men de fleste kommer nu hurtigt efter det. Det er muligt at indberette på papir, via RYK; men langt de fleste har valgt at bruge enten

PC eller Kvik Ko til disse registreringer. Begge dele fungerer så godt, at det ikke bør afholde nogen fra at gå i gang.

I Ny sr har myndighederne direkte adgang til at kigge med i Kvægdatabasen. Det betyder naturligvis, at overvågningen er tæt på; men hvis tidsfristerne for registreringerne er overholdt, og diagnoser, rapporter og medicinvalg fra dyrlægens side stemmer med reglerne, så har myndighederne ingen anledning til at troppe op med blå blink og politifolk fra specialstyrkerne i ly af natten. Så her er endnu et godt argument for at komme i gang.

Afslutningsvis må vi fra dyrlæge gruppen sige, at vi også snart kan forudse, at succesen kvæler os, hvis vi ikke er i stand  til at rekruttere flere kvægdyrlæger. Vi har for længst indført venteliste for nye kunder, og afvikling af ferie, kursus og sygdom er lige så vanskelig  for os som for mange kvægbrugere.
Der har fra LVK  været forespurgt veterinær direktoratet om hvorvidt man i forbindelse med julen i år kunne finde en løsning på de mange besøg som den professionelle rådgiver skal aflægge på 2 arbejdsdage. Der er efter 1 måned kommet et svar om at vores forespørgsel er modtaget og vil blive besvaret senere. Vi håber på en afklaring inden julTilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !