Tåbelig reaktion på stigende antibiotika forbrug

16.07.2005
Tåbelig reaktion på stigende antibiotika forbrug

Forbruget af antibiotika pr. produceret gris er i Danmark væsentlig mindre end gennemsnitsforbruget i EU.
Som bekendt er der i Danmark et stigende antibiotikaforbrug i svineproduktionen.
Der er bred enighed om, at stigningen primært skyldes udbredelsen af PMWS.
Den logiske konsekvens herpå ville naturligvis være, at sætte alle kræfter ind på at løse gåderne omkring PMWS, så antibiotikaforbruget igen ville falde.

Sådan ville enhver fornuftig drevet virksomhed reagere.

Dog ikke fødevarepolitikerne og deres rådgivere i DFVF.Tværtimod tror de, at forbruget vil falde, når de foreslår en liste over de antibiotika, som dyrlægerne må bruge. Den røde tråd er frygten for resistensproblemer og forsigtighedsprincippet.

I den forbindelse er det vigtigt, at understrege at Danmark aldrig har haft alvorlige problemer med antibiotikaresistens i svinesektoren.
Desværre udfases herved næsten alle de moderne og effektive antibiotika.

Risikoen ved denne linie vil være, at grisene fortsætter med at dø af PMWS, bønderne og samfundet taber penge, konkurrenterne i andre lande slår sig på lårene af grin, og gåderne omkring PMWS løses i hvert fald ikke i Danmark. Danske skatteborgere herunder bønder og dyrlæger bør ikke finde sig i denne tåbelighed? Med udgangspunkt i et dokumenteret lavt forbrug af antibiotika i svineproduktionen vil vi i LVK advare politikere og embedsmænd mod at overreagere. Der er brug for at resurserne i stedet samles om at forske i baggrunden for tabsvoldende sygdomme.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !