Vådfoderseminar

10.10.2006
Vådfoderseminar

vådfoderLVK har i samarbejde med Svinerådgivning Vest, Danske Svineproducenter og Vådfodereksperten sammensat et bredt program om håndtering af vådfoderingsanlæg.Titlen for dagen hedder, Fermentering i vådfoder - udfordringer og muligheder ved styring af biologien i vådfodringsanlægget.

Der er fortsat store udfordinger i at få vådfodringsanlæggene til at fungere optimalt. Vi har samlet et program, hvor mange forskellige vinkler belyses. Af talere kan nævnes Hanne Damgaard fra Foulum, Anni Øyan Pedersen fra Dansk Svineproduktion, Dr. Gerhard Stalljohan fra Haus Düsse i Tyskland og Dyrlæge Niels Hjørnholm fra LVK. Første del af programmet er rettet mod de enkelte detaljer, med en videnskabelig indgangsvinkel til problematikken. Mens den anden del handler om det praktiske, og hvilke tiltag vi ved virker i praksis.
Seminariet giver også mulighed for at rejse problematikker, som der eventuelt kan arbejdes videre med i fremtiden.   

Agro Korn er hovedsponsor for programmet.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !